Sveriges Radio

Radio- och TV-chefer från hela Europa till Stockholm 4-5 juli

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2003 09:00 CEST

Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT) och Utbildningsradion (UR) är gemensamma värdar när EBU, European Broadcasting Union, under fredag och lördag håller sitt största årliga möte, General Assembly, i Folkets Hus i Stockholm.

Mer än 200 chefer från radio- och tv-bolag i Europa, och även från övriga delar av världen, möts i Stockholm under två dagar för att diskutera gemensamma frågor som digitaliseringen av radio och tv, samarbetet i Europa och ekonomiska frågor som unionens budget och de stora, kostsamma sportsändningarna.

EBU är världens största professionella sammanslutning av radio- och tv-företag inom public service med 71 aktiva medlemmar i 52 länder i Europa, norra Afrika och Mellanöstern. Ytterligare 45 radio- och tv-bolag i 28 länder över hela världen är associerade medlemmar.

Mest känt för den stora publiken är EBU genom det egna arrangemanget Eurovision Song Contest, de direktsända nyårskonserterna från Wien och otaliga sportsändningar över Europa och världen. Ordförande för EBU är finländaren Arne Wessberg, tillika YLE:s, den finländska public service-radions och tv:s, chef.

– Jag ser fram emot ett fruktbart möte i Stockholm. Den svenska huvudstaden har länge varit, och är fortfarande, en stad i frontlinjen av den digitala utvecklingen, säger Arne Wessberg.
– Nu, när det inte längre är en fråga om digitalisering eller ej, utan om genomförandet och vidareutvecklandet av det digitala informationssamhället, så är Stockholm en passande plats för EBU:s General Assembly. Mötet, den 54:e generalförsamlingen sedan starten 1950, kommer att ha ett starkt fokus på Europas digitala utveckling, säger Arne Wessberg.

EBU, eller den Europeiska Radiounionen, är en sammanslutning av radio- och tv-företag med public service-uppdrag, det vill säga uppdrag i sina respektive länder att göra radio och tv i allmänhetens tjänst. En del av medlemmarna är helt och hållet avgiftsfinansierade, däribland SR, SVT och UR samt BBC i Storbritannien och våra nordiska grannländers Danmarks Radio, Norsk Rikskringkasting och YLE.

Men det finns många exempel på public servicebolag i Europa med en blandad finansiering där såväl reklamintäkter som skattemedel bidrar till finansieringen. I Nederländerna slopades till exempel tv-avgiften 2002 och ersattes av finansiering via skattsedeln. Trots löften från politikerna om att skydda public service mot stora nedskärningar beslutade den nya holländska regeringen för tre veckor sedan att minska budgeten för NPB, Netherlands Public Broadcasting med 720 miljoner kronor fram till 2008.

Public service överlevnad och utveckling i konkurrensen gentemot de stora, globala kommersiella medieföretagen är en av huvudfrågorna i EBU:s långsiktiga arbete.
Och på mötet i Stockholm kommer fokus att vara på digital-TV och digitalradio.

TV
– Att ha EBU:s årliga konferens i Stockholm är speciellt tilltalande eftersom Sverige förmodligen är det första landet i världen där ett politiskt beslut tagits om när det analoga tv-distributionsnätet ska släckas och det digitala helt ta över, säger SVT:s vd Christina Jutterström.

– Det är ytterligare ett tecken på att Sverige och Sveriges Television ligger i framkant när det gäller teknisk utveckling till nytta för tv-publiken. Den digitala tekniken är billig, ger dessutom möjlighet till fler kanaler och tjänster och ett mer mångfasetterat tv-utbud, säger Christina Jutterström.

– Samarbetet mellan de europeiska public serviceföretagen är viktigt i en tid som präglas av så stora omdaningar, med såväl utmaningar som möjligheter, som digitaliseringen innebär, säger Christina Jutterström
– Samarbetet är också viktigt mot bakgrund av de ifrågasättanden av en bred och stark public service-TV som på nytt börjar dyka upp runt om i Europa och även här i Sverige.

Radio
– Digitalradion ger lyssnarna möjligheter till ett rikare programinnehåll, säger Sveriges Radios vd Lisa Söderberg.
– Vi kommer att kunna erbjuda fler och nya kanaler, större mångfald och mer av olika sorters musik och talade program som olika lyssnargrupper efterfrågar. Vi gör det redan – men få kan lyssna, eftersom det inte fattats något beslut om utbyggnad av sändarnätet och övergång till digitalradio. Och därför finns också få apparater att tillgå, säger Lisa Söderberg.

– Jag hoppas att de svenska politikerna, som just nu utreder digitalradions framtid, kommer till skott när de vid årsskiftet ska lägga sina förslag – att de sneglar på sina kollegor i Storbritannien som genom framsynta beslut har bidragit till att digitalradion faktiskt gör succé där just nu, säger Lisa Söderberg.

Utbildning
– Fler människor i Sverige och Europa söker kunskap på nya sätt. Utbildningsprogrammen i public service får en allt viktigare uppgift att fylla. Därför är vi glada att ha nått en överenskommelse med SVT om en gemensam digital Kunskapskanal med start 2004 säger UR:s vd Christina Björk.

– Konvergensen mellan olika medier ger ökade möjligheter till ett flexibelt lärande. Till exempel kan vi genom vårt digitala Mediebibliotek tillhandahålla delar av vårt tv- och radioutbud. Detta stöd underlättar inte minst för dem som är nya i Sverige eller har någon form av funktionshinder, säger Christina Björk.

Ulvskog inleder
EBU:s General Assembly i Stockholm den 4-5 juli kommer att öppnas med ett inledningsanförande av Sveriges kulturminister Marita Ulvskog.

Ytterligare information om EBU, European Broadcasting Union, finns på: http://www.ebu.ch

Ytterligare information om mötet eller för kontakt med svenska eller utländska delegater:
Mikael Nilsson, informationschef, SR, tel: 08-784 5012, mobil: 070-560 4041
Ursula Haegerström, pressinformatör, SVT, tel: 08-7848062, mobil: 070-784 80 60
Margareta Göransson, pressinformatör, UR, tel: 784 4156, mobil: 070-315 2543.