Statens Strålskyddsinstitut, SSI

Radioaktivt ämne på BA-plan

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 14:58 CET

SSI har via massmedia informerats om att ett okänt radioaktivt ämne hittats på minst två olika British Airways-flygplan, som bland annat haft Stockholm som destination. BA meddelar via sin hemsida att det rör sig om mycket låga halter radioaktivitet och att man bedömer att det inte föreligger någon hälsorisk för dem som färdats med planen.

Alltsedan nyheten blev känd har många personer hört av sig till SSI med olika frågor kring händelsen. För att kunna tillgodose behovet av information till allmänheten har SSI satt upp en informationstjänst via SOS-alarm. Telefonnumret 020-20 20 00.

SSI är en expertmyndighet och rådgivningsorgan i händelse av incidenter med strålning. SSI håller dygnet-runt-jour och samordnar den nationella strålskyddsberedskapen. SSI håller även beredskap för mätinsatser. SSI följer utvecklingen och återkommer när ny information finns att tillgå

Frågor rörande sjukvård hanteras av Socialstyrelsen. Ytterligare information finns på Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se