Luftfartsverket, LFV

Radioaktivt ämne på BA-plan

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 20:53 CET

Uppgifterna om att ett okänt radioaktivt ämne hittats på British Airways-flygplan som flugit till och från Stockholm-Arlanda undersöks nu av Statens strålskyddsinstituit, SSI.

För att kunna tillgodose behovet av information till allmänheten har SSI satt upp en informationstjänst via SOS-alarm. Telefonnumret är 020-20 20 00.

British Airways meddelar via sin webbplats att det rör sig om mycket låga halter radioaktivitet och att man bedömer att det inte föreligger någon hälsorisk för dem som färdats med planen.

De som varit med på någon av de aktuella British Airways-flygningarna kan även vända sig till British Airways, tel +44 191 211 3690. De flygningar som berörs finns listade på socialstyrelsens webbplats, socialstyrelsen.se.

Mer information
ssi.se
britishairways.com