Sveriges Radio

Radiolyssnandet: P1 och P3 ökar

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 10:11 CEST

Lyssnandet på P1 och P3 ökar i den senaste lyssnarmätningen från RUAB (Radioundersökningar AB). P3 lockar allt fler unga lyssnare och P1, som är största kanal i Stockholm, fortsätter att öka i storstäderna.

P1 når varje dag 11,7 procent av lyssnarna 9-79 år (+0,4) och P3 10,9 procent (+0,5). P4 är största kanal med 34,6 procent (-0,1 jämfört med samma period förra året).

Mer än hälften - 50,5 procent - av befolkningen 9-79 år lyssnar på någon av Sveriges Radios kanaler en genomsnittlig dag. Det är ungefär samma publikstorlek som Sveriges Radio hade såväl i föregående mätning (-0,1) som motsvarande period förra året (+0,3). Den svagt vikande trend som funnits för det totala radiolyssnandet och lyssnandet på Sveriges Radio tycks alltså ha bromsats upp. Det totala radiolyssnandet är enligt RUAB 76,4 % ett genomsnittligt dygn, vilket är något högre än föregående år. Den privata lokalradion (PLR) har en daglig publik på 31,1 procent

Sveriges Radios andel av den tid människor lyssnar på radio (marknadsandel) är 63,5 procent (oförändrat jämfört med motsvarande period förra året). Den privata radions marknadsandel är 29,6 procent (+0,4) och närradions andel är 2,2 (-1,0).

Uppåt för P1 och P3
Det är alltså små förändringar i radiolyssnandet, men ändå några positiva trender för främst P1 och P3.

P1 ökar, jämfört med förra hösten, sin publik såväl på den viktiga morgontiden som på andra tider på dygnet på vardagar. Publiken lyssnar också längre, vilket gör att P1 ökat sin marknadsandel till 8,9 procent (+0,4 jämfört med förra hösten). Det är P1:s högsta marknadsandel sedan 1997 för mätperiod IV (sensommar/tidig höst). P1 är SR:s näst största publikkanal med 11,7 procents daglig räckvidd.

P2:s dagliga publik tenderar att minska långsamt och P2 når under ett dygn 1,5 procent (-0,2) eller 10,4 procent under en vecka.

P3 har vänt en vikande trend till en ökning. P3 ökar, om än svagt (+0,5 respektive +0,4), i förhållande till såväl förra året som föregående mätning. Inte minst ökar P3 bland ungdomar 9-19 år och bland kvinnor/tjejer. Att P3 också ökar sin veckoräckvidd är ytterligare ett tecken på att P3 lockar nya lyssnare. I målgruppen 9-35 år når P3 varje dag 15,4 procent.

P4 är fortsatt den mest publika kanalen och publiken ligger på samma höga nivå som för ett år sedan, 34,6 procent (-0,1). Det är dock en liten nedgång för P4 (-0,5) jämfört med närmast föregående mätning. P4 har dock lyckats i sin ambition att förstärka sin position i den yngre delen av målgruppen, lyssnare under 50 år.

Stockholm, Göteborg, Malmö
I Stockholm är P1 största radiokanal med 14,6 procent (en ökning med +0,6 jämfört med föregående år). Radio Stockholms två kanaler minskar något, men P5 Radio Stockholm 103,3 är fortfarande näst störst i Stockholm med 12,7 procent (-1,9) och på tredje plats finns P4 Radio Stockholm med 12,2 procent (-0,5).

I Göteborg är P4 Göteborg största radiokanal med 29,9 procent (samma som förra året men en ökning jämfört med senaste mätningen). P1 ökar (+0,7) så att kanalen nu är näst största kanal i Göteborg med 12,4 procent.

I Malmöhusområdet ökar P4 Malmöhus (26,4 procent) jämfört med den föregående mätningen, men minskar något i förhållande till motsvarande period förra året. P1 är näst största kanal i Malmö med 10 procent.

RUABs undersökning 2003/IV för hela riket är genomförd under perioden 28/7-5/10 2003 och baseras på 19 680 genomförda intervjuer. För storstadsområdena omfattar undersökningsperioden 17/3-13/4, 28/4-8/6 samt 28/7-5/10. Övriga lokalradioområden redvisas inte i denna rapport. Räckvidd i procent anger hur många olika personer som hört minst fem minuter på en kanal under ett genomsnittligt dygn måndag t o m söndag.

Mer information::
Anders Held, Kommunikationschef SR, tfn 08-784 5030 eller 070-364 5030.

För tabell, se www.sr.se/omsr/press/