Permafoil / Eurocity

Radon sänker villavärdet och skrämmer husköpare

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 11:59 CEST

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa publicerade i juli i år en undersökning som visar att 7 % av husköparna har avstått husköp pga radon. Forskningsstudier som omfattar småhus visar att både marknadsvärde och taxeringsvärde sjunker pga radon.

Radon dödar 10 personer i veckan

Radon är ett stort folkhälsoproblem och när det förekommer i bostäder och skolor betraktas det som en sanitär olägenhet. Radon ger bl.a. lungcancer som dödar cirka 500 personer årligen eller cirka 10 personer i veckan – det är lika många som dör i trafiken.

För sex år sedan sänktes det svenska gränsvärdet för radon till 200 Bq/m3 vilket enligt beräkningar räddar ett människoliv varannan dag. Efter påtryckningar från WHO (världshälsoorganisationen) förväntas nu Sverige följa Norge och andra länder till nya gränsvärden på 100 Bq/m3 för att rädda ytterliggare människoliv.

Prisfall, skadestånd och hyresreduktion pga radon

Efter WHO:s larmrapport förra hösten och medias rapporteringar har kunskapen kring radonfrågor ökat och fått ny aktuellitet. För villaägare är radon inte bara något som kan orsaka cancer, det är också något som sänker värdet på deras hus och gör det svårt att sälja. Även hyresvärdar och bostadsrättsföreningar märker av skärpt tillämpning på lagar och regler avseende radonhalten i bostäder. Hyresgäster och bostadsrättsinnehavare kan kräva att bostaden radonsaneras samt hyresreduktion och i vissa fall skadestånd om radonhalten överstiger dagens maxgräns.

Försäkring mot dolda fel gäller inte

För en potentiell husköpare är det viktigt att veta att en husbesiktning inte inkluderar radonmätning, och att en försäkring mot dolda fel inte täcker för höga radonhalter. Mäklare som känner till att ett hus har uppmätta radonvärden är dock skyldig att meddela detta för husspekulanten.

Sänkta taxeringsvärden pga radon

Regeringsrätten godkänner sänkning av taxeringsvärdet på radonhus. Detta som en konsekvens av att marknadsvärdet sjunker. Hur mycket sänkningen är beror på var i landet huset finns och på nivåerna av radon.

Enkelt stoppa radon

Radon kommer vanligen från marken eller byggmaterialet blåbetong. Radon är en gas och samma saneringsåtgärder som för andra gaser gäller även här. Det traditionella sättet att få bort gaser är ökad ventilation. Fördubblad ventilation kan sänka radonhalten med 50 %, fyrdubblad ventilation kan sänka radonhalten med 75 %. Den optimala ventilationen med avseende på luftkvalitet och energiförbrukning är 0,5 luftomsättningar per timme, dvs. på två timmar har all luft bytts ut mot ny fräsch luft.

I 300 000 svenska bostäder kommer radongas från blåbetong i väggarna. För dessa bostäder är den relativt okända anti-radontapeten oftast den billigast och effektivaste saneringsåtgärden. Enligt tester från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut kan anti-radontapeter stoppa 90 % av radongasen. Alternativet till anti-radontapeter och ökad ventilation är att riva och bygga nytt.

Fakta:

Radon:

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/Radon/

Radontapeter:

http://www.permafoil.com

Trygg-Hansa:

http://media.trygghansa.se/2010/07/29/fukt-och-mogel-skrammer-bort-huskopare/

Regeringen:

http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/15/5ebcf8d2.pdf

WHO:

http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547673_eng.pdf

http://www.who.int/ionizing_radiation/env/radon/en/

För mer information kontakta gärna Hans Engström tel: 0733-88 86 84, e-post: info@permafoil.com

Permafoil · Kragenäsvägen 13A · 181 65 Stockholm

Permafoil utvecklar och säljer en radontapet som är 0,3 mm tjock och består av ett yttre och inre skikt av papper, däremellan tre radontäta polymerskikt. Det är en miljövänlig produkt, de ingående materialen används i bl.a. livsmedelsförpackningar.