Trollhättans stad

Radoninformation på Överby köpcentrum

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 10:38 CEST


– Trollhättan och Vänersborg i gemensam satsning mot allmänheten

Trollhättans Stad hakar tillsammans med Vänersborgs kommun på Boverkets informationssatsning om radon och dess verkningar. Grundbudskapet är att börja mäta – och att intresserade guidas till nästa steg i processen till att få en hälsosammare bostad.

27-28 oktober (från klockan 13.00) finns Miljöförvaltningen i Trollhättan och Vänersborg på plats i Sten och Ström-huset för att informera om radon.
Där kommer även att finnas möjlighet att beställa mätdosor.

Kontaktpersoner:
Annika Borg, Miljöförvaltningen Trollhättan 0520-49 74 84
Susanne Nordström, Miljöförvaltningen Trollhättan 0520-49 74 78
Irén Larsson, Miljöförvaltningen Vänersborg 0521-27 12 74

Fakta radon
Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. I jämförelse med dålig kost, rökning och solens strålar är radonet i de flesta fall ingen stor riskkälla. Men bor man under lång tid i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer.

Man räknar med att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över 200 Bq/m3 inomhusluft.

Orsakerna till förhöjda radonhalter kan vara många. Det är därför viktigt att mäta oavsett var man bor eller vad huset är byggt av.