Rädda Barnens Ungdomsförbund

Rädda Barnens Ungdomsförbund håller förbundsårsmöte i Stenungsund

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 11:54 CEST

 Ett viktigt inslag är att deltagarna bestämmer verksamhetsriktningen för förbundet. Det har förberetts två förslag att ta ställning till. Det ena förslaget handlar om punkt 31 i FN:s barnkonvention - Barns rätt till lek, vila och fritid. 


– Lek, vila och fritid betyder bland annat att arbeta för meningsfulla och kostnadsfria fritidsaktiviteter, säger Sara Thiringer, som valberedningen föreslagit ska väljas om till förbundsordförande.


Barns rätt till fritid hotas av barnfattigdomen och 8% kan integå på fritidsaktiviteter på grund av familjens ekonomi, enligt undersökningen Ung Röst.


Det andra förslaget handlar om barns rätt att få bo i Sverige. En ny rörelse har dragit fram i Sverige som försöker stoppa utvisningar. Det handlar om vänner, klasskompisar och familj till barn och ungdomar som fått avslag på sina asylansökningar.  RBUF vill stödja protesterna och förändra systemet.


– Det är hög tid att barnets egna asylskäl lyssnas på. Hittillsså har det bara varit de vuxna som fått sina skäl prövade, säger Sara Thiringer.


När asylsökande barn kommer hit tillsammans med sina föräldrar prövas inte deras egna anledningar till asyl, Rädda Barnens Ungdomsförbund anser  att man bör pröva barnens egna anledningar. Barn är inte ett bihang  till sina föräldrar utan bör ses som egna individer, med egna skäl till asyl.


Medlemmar från hela landet kommer under helgen att samlas på Stenungsund för att bestämma om Rädda Barnens Ungdomsförbund. Förbundsårsmötet är den viktigaste och största träffen för medlemmar under året. Det är då beslut fattas om vilka verksamheter och aktiviteter som ska genomföras under året. Förutom det så väljs också förbundsordförande och styrelsen men också vilka politiska åsikter förbundet ska ha. 


Kontakt: Sara Thiringer 070-6529728

Vi är en unik barnrättsorganisation. Nästan 5000 barn och unga mellan 7 och 26 år är medlemmar i Rädda Barnens Ungdomsförbund. Det gör oss till en av de större ungdomsorganisationerna i Sverige.

Vi arbetar för att det som står i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska bli verklighet. Vårt arbete bedrivs lokalt, nationellt och internationellt, i våra olika grupper och genom samarbeten med andra.

Vårt högsta beslutande organ, förbundsårsmötet, samlar ett hundratal medlemmar som bestämmer över våra styrdokument. I dem regleras all vår organisering och verksamhet och vilka krav som vi ska ställa på makthavare och vilka frågor som vi ska prioritera främst i vårt arbete.

På detta sätt arbetar vi tillsammans för det som vi tror allra mest på. Genom att vi själva är barn och unga utgår vi från vår verklighet och vad som vi vet är bäst för oss. Vi är det enda ungdomsförbundet i Sverige som arbetar för barns och ungas rättigheter utan att vara bundna till ett parti. Det gör oss unika.