Rädda Barnens Ungdomsförbund

Rädda Barnens Ungdomsförbund hjälper riksdagspartierna att göra barnkonventionen till lag

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 11:23 CEST

Rädda Barnens Ungdomsförbund (RBUF) har länge arbetat för att FN:s konventionen om barnets rättigheter ska bli fullt inkorporerad i svensk lagstiftning. Vi vill se ett Sverige som tar ansvar för barns rättigheter – även när andra intressen står emot det.

Särskilt på senaste tiden har många fall med ensamkommande flyktingbarn påmint oss om att konventionen behöver bli svensk lag för att barns bästa verkligen ska komma i främsta rummet.

- Trots att alla partier tycker att de arbetar för barns rättigheter står det still på den här fronten, säger Sara Thiringer, förbundsordförande RBUF.

I dagsläget finns till och med en stor majoritet för förslaget, ändå går det inte igenom. För att hjälpa partierna på traven har RBUF skrivit en riksdagsmotion som gärna får läggas fram nu innan allmänna motionstiden tar slut. Vissa partier lägger egna motioner med samma förslag, vilket RBUF också ser positivt på.

- I slutändan handlar det om hur partierna rösta, men ett första steg är att våga lägga fram förslaget. Det vill vi se att alla partier som står bakom förslaget gör, säger Sara Thiringer. Motionen har erbjudits samtliga riksdagspartier och finns i sin helhet tillgänglig på ww.rbuf.se.

Kontakt Sara Thiringer, förbundsordförande 070-652 97 28 sara@rbuf.se

Vi är en unik barnrättsorganisation. Nästan 5000 barn och unga mellan 7 och 26 år är medlemmar i Rädda Barnens Ungdomsförbund. Det gör oss till en av de större ungdomsorganisationerna i Sverige.

Vi arbetar för att det som står i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska bli verklighet. Vårt arbete bedrivs lokalt, nationellt och internationellt, i våra olika grupper och genom samarbeten med andra.

Vårt högsta beslutande organ, förbundsårsmötet, samlar ett hundratal medlemmar som bestämmer över våra styrdokument. I dem regleras all vår organisering och verksamhet och vilka krav som vi ska ställa på makthavare och vilka frågor som vi ska prioritera främst i vårt arbete.

På detta sätt arbetar vi tillsammans för det som vi tror allra mest på. Genom att vi själva är barn och unga utgår vi från vår verklighet och vad som vi vet är bäst för oss. Vi är det enda ungdomsförbundet i Sverige som arbetar för barns och ungas rättigheter utan att vara bundna till ett parti. Det gör oss unika.