Vänsterpartiet Storstockholm

Rädda de hotade campingstugorna i Farsta

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 14:37 CEST

Campingstugorna i Farsta med anor från 30-talet har ett stort kulturhistoriskt värde och måste bevaras.  Området som kallas Farsta Open Gardens behöver värnas som en oas för rekreation och friluftsliv, istället för att hälften av stugorna ska rivas för ett fåtal villors skull. Nu är det upp till stadsdelsnämnden att sätta stopp och exploateringsnämnden att backa i denna fråga.

Farsta stadsdelsnämnd är enig över blockgränserna om att berget med campingstugor bör lämnas orört.  Stadsbyggnadskontorets beslut 2010 att fotsätta planarbetet togs på felaktiga grunder, men nu vet man att stugorna ägs av privatpersoner och inte arrenderas.  Trafikkontoret anser att ingreppen i naturmarken blir för stora för en så liten exploatering. 

-          Nu måste stadsdelsnämnden som jag föreslagit i en skrivelse inleda en dialog med Hökarängens friluftsförening för att kunna bevara området och utveckla Farsta till stadens främsta miljöområde.  Att riva stugorna och bygga villor är också en ren klassfråga, eftersom det drabbar många mindre bemedlade personer, säger Thereza Nordlund, ersättare i Farsta stadsdelsnämnd (V).

 För mer info:
Thereza Nordlund                     070 791 23 24

 

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på www.stockholmsvänstern.se