LO

Rädda En bok för alla - Regeringen överger de minst läsvana

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 10:54 CEST

Regeringen föreslår att En bok för alla inte längre ska ha något ekonomiskt stöd. Om inget händer kommer En bok för alla gå i graven vid årsskiftet. Kulturdepartementets remisstid har varit anmärkningsvärt kort och infallit när de flesta är på semester. Med tanke på fackets läsfrämjande verksamhet är det dessutom märkligt att LO inte utsetts till remissinstans.

- Regeringen bedriver en politik som ger ökade klyftor. De läsovana överges till förmån för förlagens kommersiella verksamhet. Läsandet är och har alltid varit en klassfråga. Att En bok för alla har envist och målmedvetet jobba för att bryta dessa mönster. Det är en bildningsinsats som har få paralleller i den svenska bildningsverksamheten, säger Ulla Lindqvist, LOs andre ordförande

En bok för alla har under nästan 30 år bedrivet läsfrämjande verksamhet på statens uppdrag. I praktiken har det inneburit en anpassad bokutgivning och aktivt deltagande i olika läsfrämjandeprojekt.

En bok för alla har ägnat sig åt att ge ut anpassad litteratur som andra förlag inte sett någon kommersiell potential i. Förlaget har också återutgivet kvalitetslitteratur som annars inte skulle ha kommit ut på nytt. Det är en viktig verksamhet som inte ska underskattas. Det ekonomiska stödet har utgått från att verksamheten ligger i linje med kulturpolitiken där delaktighet och tillgänglighet är honnörsord.

- En bok för alla har också haft en avgörande betydelse som part i olika läsfrämjandeprojekt som ”Läs för mig pappa” där vägen till läsovana män har gått via deras barn. Arbetet har skett i samarbete med lokala fackklubbar, bibliotek och Författarförbundet, säger Ulla Lindqvist.

- I uppbyggandet av nya arbetsplatsbibliotek har En bok för alla också varit en part genom att de har försett nya arbetsplatsbibliotek med ett grundsortiment av god kvalitet till en rimlig kostnad. Utan denna medverkan skulle många av de nya arbetsplatsbibliotek som har skapats under de senaste åren inte varit möjliga, konstaterar Ulla Lindqvist.

Kontakta LOs pressinformation för mer information