FritidsOdlingens Riksorganisation

Rädda humlor och bin i vår omgivning.

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 16:58 CEST

Utan pollinerande insekter som humlor och bin skulle vi inte överleva. 1/3 av världens alla livsmedel är beroende av pollinatörer. De hotas från många håll idag och vilda arter försvinner i rask takt samtidigt som tambin både här hemma och runt om i världen drabbas av plötslig bidöd.  Det finns flera orsaker: ett mer ensidigt och storskaligt jordbruk, bekämpningsmedel, sjukdomar och klimatförändringar.
Även i villakvarter och trädgårdar kan mångfalden hotas av hårdgjorda ytor, utbredda
gräsytor och förädlade växter.  Och det drabbar inte bara den globala livsmedelsförsörjningen utan också skörden av frukt, bär och grönsaker i den egna trädgården.

I Sverige har vi ca 2,6 miljoner trädgårdar och genom några enkla åtgärder som gynnar pollinatörerna så gör vi en insats både för oss själva och omgivningen.

När det nu är högsäsong för att plantera nytt i trädgården så välj

- blommande träd och buskar

- växter med enkla blommor, dubbla blommor saknar ofta nektar och pollen eller är så täta att de är svårtillgängliga för insekterna.

- särskilt nektarrika växter: honungsört, snokört, röd rudbeckia, ringblomma, solros, gullris, höstaster, fingerborgsblomma, kattmynta, lavendel och många kryddväxter som salvia, mynta, timjan, oregano

-  växter som har lång blomningstid eller kombinera växter så de kompletterar varann i blomningstid

- tidigblommande växter som blommande arter av pil och sälg, tidiga vårlökar som krokus, snödroppe och vintergäck. Det är viktigt att insekterna hittar föda tidigt på våren.

Se lista med några blommor som våra pollinatörer tycker om på www.tradgard.org/for/vaxter.pdf

Tillåt mångfald i gräsmattan med blommande växter som tusensköna, vitklöver och brunört.
Så eller plantera in vilda ängsblommor i någon del av trädgården.
Skapa boplatser åt humlor och vildbin genom att
- Spara en liten ris-, sand- eller stenhög för humlor att bygga bo i.
- Bygga insektshotell av vass- och bamburör i buntar eller borra hål i vedträn.
- Bygga humlebo av en uppochnervänd lerkruka som grävs ner till hälften på ett torrt sandigt ställe. 
 
Undvik all form av kemisk bekämpning i trädgården!

Vi kan alla göra en insats för att rädda humlor och bin i vår omgivning. Tillsammans är i många!

FritidsOdlingens Riksorganisation
www.for.se

 

Kontakt: Solveig Sidblad 
solveig.sidblad@for.se
08-556 930 81

Inger Ekrem
inger.ekrem@tradgard.org
0705-33 33 57


FritidsOdlingens Riksorganisation är en samarbetsorganisation för fritidsodlarnas organisationer i Sverige.
Fritidsodlare är alla som odlar i sin trädgård, på koloniområde eller liknande och även hobbyodlare av krukväxter. FOR tillvaratar fritidsodlarnas intressen genom rådgivning, konsumentbevakning, aktiviteter på trädgårdsmässor och kontakter med forskning, myndigheter och andra organisationer.