Stockholms Läns Landsting

Rädda Norrtälje och Södertälje (kd)

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 15:07 CEST

- Kristdemokraterna kan inte acceptera förslaget att lägga ned akutsjukhusen i Norrtälje och Södertälje. Det säger vice gruppledaren Pia Lidwall (kd) i ett uttalande i samband med protestdemonstrationen utanför Landstingshuset på fredagseftermiddagen.

- Att välja utgångspunkt i centrala sparkrav i stället för en analys av vårdbehoven leder nästan alltid fel. De senaste 12-15 årens panikåtgärder i många landsting har visat och bevisat att besparingarna blir ringa och skadorna stora. 1996 satt samma partier vid makten som nu - s, v och mp. Då var målet att spara 2,9 miljarder på 3 år - nu skall 3,6 miljarder sparas på 1 år. Det ekonomiska resultatet av 1996 års beslut blev en besparing på uppskattningsvis ca 0,4 miljarder.
- Det finns många skäl att bibehålla och utveckla akutsjukhusen i Norrtälje och Södertälje. Det geo-grafiska perspektivet och befolkningens åldrar och skiftande vårdbehov, är några starka skäl för att bibehålla och utveckla akutsjukhusen.

- Sett ur ett ekonomiskt perspektiv är det dessutom mycket litet - om något alls - som talar för att en nedläggning av akutverksamheten i Norrtälje och Södertälje skulle kunna ge några positiva effekter. Åtföljande redu-ceringar av stora sjukvårdsresurser i övrigt som en nedläggning skulle medföra och mycket längre avstånd till närmast belägen akutsjukvård ökar de medicinska riskerna. Vi kristdemokrater vill inte medverka till det, avslutar Pia Lidwall (kd).

För mer information:
Pia Lidwall
vice gruppledare
mobil. 070-737 41 05

Jan Fjellstedt
pressekreterare
tel. 08-737 41 51
mobil. 070-737 41 51