Centerpartiet

Rädda skogen och Norrlandsjobben från centralbyråkrater och yrkesdemonstranter!

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2004 15:59 CEST

- Att regeringen Persson och det för skogsbruket ansvariga statsrådet Ulrica Messing ger Miljöpartiet ett inflytande över den för norra Sverige så viktiga skogspolitiken, skapar förödande konsekvenser för ekonomin i skogsbruket och äventyrar arbetstillfällen inom skogsbranschen, säger Ulf Hannu, ordf Norrbottens läns skogsägare och Linda Ylivainio, kandidat Europaparlamentsvalet (c), i en gemensam kommentar på lördagen.

- I ett läge när statens reservatsavsättningspolitik skapar stor oro i näringen och ytterligare riskerar att rycka undan sågvaran för sågverken och slå sönder bärkraftiga landsbygdsföretag, väljer regeringen att göra upp om skogspolitiken med miljölobbyns språkrör Miljöpartiet, säger Hannu och Ylivainio.
- Staten håller uppenbarligen på att kapitulera i sin huvuduppgift att skapa en tillfredsställande balans mellan produktions- och miljöintressen i skogsbruket.

- Miljörörelsen kräver att inga avverkningar i de av Naturvårdsverket utpekade 885 statliga skogarna bör ske innan besluten om hur de ska skyddas fattats. Redan idag är drygt 10 % av den produktiva skogsmarken skyddas, därför måste reservat avsättas där de gör störst nytta, vilket innebär andra delar av Sverige. Om avsättningarna i Norrbotten genomförs kommer sågverk – som redan idag brottas med stora problem med virkesförsörjning till rimliga priser – att gå omkull och vem tar ansvar för det ?

- Tillsammans utgör Norr- och Västerbottens läns produktiva skogsmark ca 5 % av EU:s totala hektar produktiv skogsmark. En framtidsfråga är om det ska bli någon ökad samordning av skogspolitiken inom EU. Vi menar att skogspolitiken och varje lands rätt att självt råda sina naturtillgångar skall vara nationella angelägenheter. Sverige måste därför förhindra beslut som innebär att skogspolitiken blir ett EU-gemensamt politikområde, även om vårt land skulle bli ensamt bland medlemsländerna om denna uppfattning, säger Hannu och Ylivainio.


Ev kommentarer lämnas av Ulf Hannu mob 070-663 29 53 eller Linda Ylivainio, mob
070-205 51 33