Kristdemokraterna, KD

RÄDDA TECKENSPRÅKSVECKAN

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 15:59 CEST

Kristdemokraterna, David Kärnerud, Telefon: 070 47 29 911

– Kristdemokraterna föreslår vid dagens kommunstyrelse att Stockholm stad beviljar bidrag till kostnaderna för teckenspråksanpassning vid teckenspråksveckan som genomförs mellan den 10-14 maj säger Ewa Samuelsson, gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

- Teckenspråk är dövas första språk och staden måste medverka till att minska utanförskap och isolering. Det skall inte vara en extra kostnad att vara döv. Kristdemokraterna anser att staden skall bidra till att täcka merkostnaderna för teckenspråksanpassning under teckenspråksveckan och därmed bidra till att stärka teckenspråkets roll.