Sverige-Norge.se

Räddningen kan finnas i Norge

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 16:35 CEST

För alla de svenskar som just nu
blir av med sina jobb kan lösningen
fi nnas närmare än man tror. I
Norge bor för närvarande cirka
26 000 svenskar. Och fl er kommer
det att bli.
- Vi har rekryterat många ingenjörer,
mekaniker och dessutom
mycket personal till restaurangbranschen
i Norge. Just nu håller
vi på att hjälpa alla Volvoarbetare
som sägs upp. Vi sitter i Stenungsund
så vi har nära till Göteborg
och vi försöker fånga så många
som möjligt därifrån, säger Viktor
Nord, vd på Sverige-Norge.se, ett
företag som kopplar ihop svensk
arbetskraft med norska arbetsgivare.
Han berättar att de kontakter
han har på Volvo inte har fått
några bra alternativ till vad de ska
göra efter att de blivit uppsagda.
Sverige-Norge.se fungerar som
en förmedling och hjälper till med
allt ifrån jobb och skattekort till
bostad. Allt helt utan kostnad för
jobbsökande. Verksamheten startade
i oktober förra året. Det första
året förmedlades 1 500 jobb,
och det är en ständig tillväxt.
- Vi försöker ge ett alternativ,
även om det inte går för alla
på grund av familjeförhållanden.
Men det fungerar för många. Det
är eftertraktat att jobba längre
perioder för att sedan kunna vara
hemma längre. Då fungerar det att
pendla. Norska arbetsgivare är
fl exibla och hittar oftast en lösning
som passar.
Många lediga jobb i Norge
Det fi nns fortfarande många lediga
jobb i Norge och svensk arbetskraft
är mycket eftertraktad.
De fl esta jobben förmedlas till
Oslo, men även till kuststäderna
som Stavanger och Bergen. Sverige-
Norge.se jobbar mot de fl esta
branscher och har precis tagit sig
in i den mer svåretablerade offshoreindustrin.
Och visst märker de av
lågkonjunkturen även i Norge.
- Efterfrågan har blivit något
mindre eftersom arbetsgivare har
blivit lite oroliga. Även om personal
behövs så är det många som
avvaktar med att anställa. Vi märker
att de lågutbildade och lågavlönade
jobben drabbas hårdast.
Samtidigt så ökar vår verksamhet
ständigt. Vi har en lösning som
inte drabbas av en lågkonjunktur,
snarare tvärtom. Den senaste månaden
har vi förmedlat fl est jobb
hittills, avslutar Viktor Nord