Landskrona stad

Räddningstjänsten i Landskrona delar ut handbok med tips för att minska riskerna i hemmet

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 21:29 CET

Räddningstjänsten har tagit fram en handbok med namnet - Ditt trygga hem är ett farligt ställe, som kommer att delas ut till alla hushåll i Landskrona denna vecka.

- Vi vill nå ut med handboken till alla och därför delas den ut till alla brevlåda. Texten är på svenska, men den kommer även att översättas på fler språk och finnas tillgänglig, dels på hemsidan, dels upptryckt på bland annat biblioteket, säger Anna Elofsson, brandingenjör.

Handboken utgår ifrån att mycket som händer i hemmet i efterhand kan verka rätt onödigt. Om man vet hur man ska göra och har rätt utrustning till hands kan många olyckor förebyggas. Effekterna av de tillbud som trots allt kan inträffa kan begränsas med de tips som finns i handboken.

Boken innehåller också tips och råd för både fastighetsägare och boende om vad som gäller vid bland annat strömavbrott, översvämning och när fjärrvärmen slutar fungera. 

- Vi hoppas att handboken sparas för att finnas till hands när den behövs. Det finns mycket man kan göra för att undvika olyckor och handboken påvisar några. I handboken hittar du även lätt vart du kan vända dig om du behöver hjälp, avslutar Anna Elofsson.

Handboken finns att hämta på Landskrona stads hemsida, landskrona.se

Eva Lövbom                                              Anna Elofsson
Räddningschef                                           Brandingenjör
0709 – 47 07 20                                       0709 – 47 07 24
Räddningstjänsten Landskrona stad              Räddningstjänsten Landskrona stad           

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.