Cold Cut Systems

Räddningstjänsten i Strömstad kan snart bekämpa bränder säkert och snabbt genom ett hål i väggen med unikt skärsläckningssystem

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2011 03:28 CET

För ett par veckor levererades ett brandfordon utrustat med det svenskutvecklade skärsläcknings-systemet coldcut Cobra till Räddningstjänsten i Strömstad. Systemet är unikt på marknaden och gör det möjligt för en brandman att från utsidan av en byggnad och på några sekunder ta upp ett minimalt ingångshål genom att vatten och ett skärmedel blandas och under högt tryck pressas ut genom ett munstycke.

Efter att hålet, inte större än ett knappnålshuvud, tagits upp tillförs med högt tryck och hög hastighet en mycket finfördelad vattendimma.  På grund av det höga trycket 300bar, når vattendimman långt in i brandrummet och kyler de varma brandgaserna som utgör en arbetsmiljöfara för rökdykare då de kan orsaka rökgasexplosioner.  Då ingångshålet är så litet så tillförs inget syre till branden vilket påtagligt ökar släckeffekten.

Det svenska skärsläckningsystemet har väckt stort internationellt intresse och idag finns runt 450 skärsläckarsystem installerade på allt från små skåpbilar till specialbyggda fordon och fartyg i över 30 länder. Många räddningstjänster i Sverige har på senare tid valt att också införskaffa  skärsläckaren och Rolf Olausson som är räddningschef i Strömstad är mycket positiv till det nya brandfordonet och skärsläckningssystemet.

-          Detta är en satsning både på förbättrad arbetsmiljö för vår personal och en vidareutveckling av de nya metoder och hjälpmedel för brandsläckning som vi började använda för ett par år sedan. Med s.k IR-teknik kan vi sedan tidigare utifrån se en brandhärd inne i en byggnad. Genom att vi har IR-tekniken i det nya fordonet med skärsläckningssystemet kan vi också utifrån snabb ta upp ett litet hål på exakt rätt plats och sedan påbörja brandbekämpningen och sänka rökgastemperaturen mycket effektivt fram till dess att den övriga brandstyrkan anländer till platsen, säger Rolf Olausson.

Snabbare på plats och säkrare arbetsmiljö för rökdykare

Rökdykare utsätts för stora risker vid inbrytning i brinnande byggnader. Temperaturen kan snabbt stiga till flera hundra grader och riskerna för t ex rökgasexplosioner har lett till initiativ från myndighetshåll för att räddningstjänsterna runt om i landet ska satsa både på teknik- och metodutveckling genom bl a ett s k skärsläckarkoncept där det svenska skärsläckningssystemet Coldcut Cobra utgör en viktig del. Systemet har utvecklats och tillverkas av Kungsbackaföretaget Cold Cut Systems som också levererat det nya brandfordonet.

-          Kombinationen av IR-teknik, högeffektiv ventilationsteknik och en offensiv fordonsenhet med Coldcut Cobra ger ett komplett skärsläckarkoncept som myndigheterna förespråkar av bl a arbetsmiljöskäl då det finns stora risker vid invändig rökdykning. Ytterligare en stor fördel är att skärsläckningssystemet många gånger kan komma att kraftig minska de vattenskador som tyvärr ofta uppstår med traditionella släckmetoder.

Erfarenheter från insatser där skärsläckningssystemet använts visar också att vattendimman i många fall kan släcka själva branden.  Eftersom ett mindre brandfordon, som kallas offensiv enhet, utrustat med coldcut Cobra kan rycka ut mycket snabbt och vara på en brandplats flera minuter tidigare jämfört med större brandbilar finns också möjligheter att angripa och begränsa en brand innan den fullt utvecklats.

Rolf Olausson berättar att det som en del av satsningen på ett nytt fordon med den nya tekniken ingår ett omfattande utbildningsprogram för räddningstjänstens personal. En effektiv användning av ett komplett skärsläckarkoncept förutsätter såväl kompetens- som strategiutveckling och därför uppskattar Olausson att den nya enheten tas i full drift först till sommaren. Fram till dess kommer den dock att finnas med vid utryckningar där skärsläckningssystemet kan bli aktuellt att använda.

Kunskap om systemet finns också sedan tidigare genom samarbetet med Haldens Brandförsvar (Norge) som har ett skärsläckningssystem monterat på en stegbil. Reaktionerna från Halden har också varit mycket positiva på den investering Räddningstjänsten i Strömstad gjort.

Traditionell släckning orsakar vattenskador för miljardbelopp

Skärsläckningssystemet coldcut Cobra har funnits på marknaden ett antal år, men det är under de senaste åren som efterfrågan både från utlandet och i Sverige tagit ordentlig fart. Jämfört med traditionell brandsläckning reducerar skärsläckaren avsevärt vattenförbrukningen vid stora bränder. Det innebär att vattenskadorna i en fastighet minimeras, samt att miljöpåverkan förbättras genom att vi kan minska mängden släckvatten med skärsläckaren. I dagsläget utgör det förgiftade släckvattnet ett hot mot miljön vid stora bränder. Martin Olsson som är Area Sales Manager  vid Cold Cut System AB i Kungsbacka menar att en viktig orsak till den positiva utvecklingen är den ökade kunskapen om systemets fördelar i kombination med att många räddningstjänster intensifierat satsningen på såväl metodutveckling som olika utbildningar vid coldcut Academy för såväl befäl som brandpersonal.

-          De första åren efter att systemet lanserats var det mycket fokus på den unika tekniken som skapade stort intresse. Det vi sett de senaste åren är att en bredare debatt om metoder och strategier för brandbekämpning lett till att man sätter in systemets fördelar i ett större sammanhang som sträcker sig från allt till förbättrad arbetsmiljön för rökdykare till reducering av vattenskador. Årligen förstörs ekonomiska värden i Sverige för ca 4 miljarder kronor på grund av bränder. Insikten om att vattenskador från brandsläckning vid stora bränder står för mer än 50% av dessa kostnader, samt skärsläckarens effektivitet gör att många räddningstjänster investerar i metodutveckling med vårt system på det sätt som nu också sker hos Räddningstjänsten i Strömstad, säger Martin Olsson.

 

För mer information kontakta:

  • Rolf Olausson, räddningschef, Strömstads Räddningstjänst, tel: 0526-191 01, Mobil: 070-645 54 48
  • Martin Olsson, Sales Manager, Cold Cut Systems AB
    Tel: 0300 - 40 41 43, Mobil: 0768 - 40 41 43, E-mail: martin.olsson@coldcutsystems.com
  • Torwald Snickars, Business Development Manager, Cold Cut Systems AB
    Tel: 0300 - 40 41 40, Mobil: 0738 - 00 42 00 E-mail: torwald.snickars@coldcutsystems.com

 

Fakta om Cold Cut Systems och skärsläckningssystemet  coldcut™ Cobra

Cold Cut Systems AB, med huvudkontor i Kungsbacka,  är världsledande inom området skärsläckning. Idag finns ca 450 av skärsläckningssystemet coldcut Cobra installerat på allt från små skåpbilar till specialbyggda stora räddningstjänstfordon och fartyg i över 30 länder. I Sverige finns för närvarande 105st Cobra system. Globalt representeras Cold Cut Systems av ett omfattande nätverk av distributörer i främst Europa och Asien.

Skärsläckningssystemet coldcut Cobra ger brandbekämpare och räddningstjänster möjlighet att på ett effektivt och säkert sätt utifrån, och utan att alltså behöva gå in i t ex en brinnande byggnad, släcka och begränsa bränder genom att utnyttja vattenskärning för att ta sig igenom alla förekommande byggnadsmaterial på mycket kort tid. Vattendimman som bildas sänker snabbt temperaturen och bidrar till en effektivare bekämpning av brandförloppet. Metoden har utvecklats i samarbete med bl a flera svenska räddningstjänster, och den ger en betydligt säkrare arbetsmiljö för brandpersonal i enlighet med Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter som framhåller riskerna vid invändig rökdykning.

Mer information finns på www.coldcutsystems.se

Fakta om Räddningstjänsten i Strömstad

Räddningstjänsten i Strömstads kommun omfattar fyra staioner; Strömstad, Skee samt Nord- och Sydkoster. Styrkorna består av tjänstepliktig personal som arbetar heltid samt deltidspersonal. Samtliga stationer rycker ut vid nödlägen som brand eller andra olyckor. Styrkorna på Kosteröarna rycker även ut på akuta sjukvårdslam (IVPA-larm = I Väntan På Ambulans).