Räddningsverket

Räddningsverket förlänger insats i Irak

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2003 09:00 CEST

Räddningsverket förlänger sitt stöd till FN:s minröjningsarbete i Irak med ytterligare sex månader. Arbetet syftar till att öka säkerheten för civilbefolkningen, genom att röja oexploderad ammunition. Insatsen kostar 4,5 miljoner kronor och finansieras av Sida.

Räddningsverkets insats i Irak inleddes i början av maj. Den svenska gruppen har röjt stora mängder oexploderad ammunition i området kring Basra. Nu förlängs stödet i ytterligare sex månader, då fyra personer fortsätter röjningsarbetet. Därutöver ska 3 experter på logistik, samband och IT, under två månader fortsätta stödja FN:s organisation för minröjning.

Också stödet till FN-personal i Bagdad förlängs. Sammanlagt nio personer arbetar i Bagdad en månad.

Kontakt för minröjningsinsatsen:
Pehr Lodhammar, ammunitions- och minröjningsspecialist 070 – 612 27 88.
Kontakt för stödet till FN i Bagdad: Rolf Victorin 0705-34 06 54

Karin Viklund pressekreterare 054-13 51 80; 0703-21 88 72