Räddningsverket

Räddningsverket förstärker stödet till EU-insatsen i Georgien

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 14:05 CEST

 

Kontaktperson: Karin Viklund
www.raddningsverket.se


Idag skickar Räddningsverket ytterligare 10 personer med kommunikationsutrustning till EU:s observatörsinsats i Georgien. Sedan en vecka finns redan två IT-experter i Tbilisi.

Fem kommunikationsexperter har med sig IT- och sambandsmoduler. Fem bilförare ska sköta transporter av observatörerna i området. Ett antal skottsäkra fordon ska också levereras till Georgien. Svenska UD står för kostnaden för insatsen.

Europeiska unionens övervakningsmission (EUMM), som är uppdragsgivare för hela insatsen har också beslutat att det blir en svensk som blir Head of operations, dvs högste chef för den operativa EU-insatsen. Han är anställd av Räddningsverket och finns i Tbilisi, Georgien från och med helgen.

Räddningsverkets kontaktperson: Hans Martinsson, projektledare mobiltfn: 070-373 75 13

Läs mer på www.raddningsverket.se