Räddningsverket

Räddningsverkets generaldirektör kommenterar beredskapen för översvämningar

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 13:51 CEST

Huvudansvaret för det förebyggande arbetet när det gäller naturolyckor ligger hos Räddningsverket och vi kommer att i höst förstärka det området. Det säger generaldirektören för Räddningsverket, Christina Salomonson, i en kommentar till debattartikeln i DN och Ekots inslag om beredskapen för översvämningar.

I två översvämningsdepåer i landet finns materiel som snabbt kan levereras till drabbade kommuner. Vi hjälper också kommunerna med ansökan om ersättning för stora räddningstjänstinsatser när till exempel översvämningar har medfört stora kostnader för räddningstjänsten.

- När det gäller det förebyggande arbetet mot naturolyckor har Räddningsverket tillsammans med SMHI i mer än tio år arbetat med riskkartering för snart alla vattendrag i landet. Där kan kommunerna hämta underlag för sin planering. Räddningsverket kan också ge bidrag till kommunerna till det förebyggande arbetet -bland annat förstärkningar för översvämningar.

- I vår nya tvååriga utbildning i Skydd mot Olyckor (tidigare brandmannautbildningen) betonas också det förebyggande arbetet för personal som kommer att arbeta med kommunernas riskhantering.

NCO (Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor) i Räddningsverket har också möjlighet att bygga upp statistik och samla kunskaper inom området.
Slutligen samarbetar Räddningsverket och andra svenska myndigheter bland annat inom EU för att utbyta erfarenheter och ideer kring naturolyckorna.

- Jag anser att det finns både beredskap och kunskap inom området översvämning - och vi arbetar hela tiden på att förbättra den, säger Christina Salomonson.

Läs mer om översvämningskartering


----------------------------------------------------------------------
Räddningsverkets kontaktperson:
Karin Viklund, pressekreterare
0703-21 88 72; 054-13 51 80