Vägverket

Räfflor i vägbanan ska öka trafiksäkerheten

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 14:15 CET

En av Vägverkets viktigaste uppgifter är att minska risken för svåra olyckor på våra vägar. Med lyckat resultat har vi satt upp mitträcken på de bredare vägarna och det har inneburit att antalet dödade och svårt skadade minskat på dessa vägar. Nu går vi vidare med att öka säkerheten också på de smalare vägarna.

Under vecka 44 påbörjar vi arbetet med att fräsa räfflor på väg 264 och väg 274 (mellan Vallentuna och Arninge samt vidare från trafikplats Arninge mot Vaxholm). Totalt kommer ca 150 mil väg i Sverige att förses med räfflor i vägens mitt. Stäckan mellan Vallentuna och Vaxholm är den första sträckan i Stockholms län. Arbetet beräknas vara slutfört vecka 45 (beroende på vädret).

- Tanken med räfflorna är att förhindra att man oavsiktligt ska komma över på fel sida. De ljud och vibrationer som uppstår när man kör på räfflan fungerar som en varning för trötta och distraherade förare när de är på väg in på mötande körbana. Det innebär att risken för mötes- och singelolyckor minskar, säger Mats Broman, avdelningschef på Vägverket Region Stockholm.

Frästa räfflor - ett sätt att öka säkerheten

Räfflorna består av ett antal frästa spår i asfalten som upprepas med c/c avstånd 0,6 m, spåren är ca 30 cm långa, 15 cm breda och 1 cm djupa.

Se större bild (jpg-fil, 713 kB, öppnas i nytt fönster)
För att underlätta omkörning kommer en del av sträckan, delen mellan trafikplats Arninge och Ladvik, att göras om till en 2+1-väg. Det innebär att vägen har omväxlande ett respektive två körfält i vardera riktningen. Skillnaden är att här är det en dubbel heldragen linje som skiljer körriktningarna åt istället för ett mitträcke. Detta blir den första målade 2+1-vägen i Stockholms län och även den kommer att utföras med den frästa räfflan mellan körfälten.

Mer information
Har du några frågor – kontakta Sandra Johansson, vägutformare på Vägverket Region Stockholm, tel: 08-757 67 13 eller 070-313 98 15.

FAKTA - Om heldragna linjer
En heldragen linje som skiljer körfält eller körriktningar kallas SPÄRRLINJE och får inte köras över med något hjul. Men, det finns undantag. Om man är försiktig får man köra över linjen:
• vid färd till eller från fastighet eller motsvarande
• för att passera hinder på vägen
• om utrymmet i en korsning inte räcker till för ett stort fordon
• om det finns en streckad linje mellan fordonet och spärrlinjen
En heldragen linje som skiljer körbana och vägren kallas HELDRAGEN KANTLINJE. En heldragen kantlinje får korsas, t ex när man ska in på en fastighet, men på vägrenen får man bara:
• gå och cykla
• köra moped klass I och klass II
• köra traktor eller motorredskap
• bogsera, eller dra tillkopplade fordon som inte får föras fortare än 40 km/tim