FAO

Räkfisket granskas

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2009 11:39 CET

Rovfiske, bifångster och fångst som kastas överbord måste åtgärdas snarast - FAO kräver större ansvar från fiskerinäringen.

Rom, 16 februari 2009- Enligt en ny rapport från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, kan en neddragning av fiskets kapacitet och begränsningar av räkfisket sannolikt minska problemen med överfiske, bifångster och förstörelse av havsbottnar, vilket är några av räkfiskets största ekonomiska och miljömässiga sidoeffekter.

Rapporten Global study of shrimp fisheries, som publiceras idag, granskar aktuella problem med och lösningar för räkfisket i tio utvalda länder: Australien, Kambodja, Indonesien, Kuwait, Madagaskar, Mexiko, Nigeria, Norge, Trinidad och Tobago samt USA.

"Räkfiske är en viktig källa till sysselsättning och kontantinkomster för miljontals fattiga och utsatta hushåll", säger Jeremy Turner, chef för FAO:s fiskeriteknologiska enhet. "Men räkfiske är också förenat med utfiskning, fångst av yngre bestånd av ekologiskt viktiga och ekonomiskt värdefulla arter, försämringar av kusthabitat, illegal trålning, förstörelse av sjögräsbäddar och konflikter mellan hantverksmässigt och industriellt fiske", framhåller Turner.

"Med ett försiktighets- och ekosystemstänkande kan många av problemen orsakade av räkfiske minskas - räkfiske, inklusive räktrålning, är definitivt hanterbart. Främjande av projekt för hållbart räkfiske, minskning av räkfiskets kapacitet och hantering av frågan om allmänt tillträde är avgörande för att säkra räkfiskets framtid. Begränsande regler och säkra fisketillstånd skapar långsiktiga band mellan fiskare och bestånd, och utgör därmed ett kraftfullt incitament för att bevara räkbestånden för framtiden."

Rapporten nämner Australiens räkfiske och några exempel på räkfiske i kallare vatten som de bäst skötta fiskerierna i världen. Hanteringen där är baserad på fiskarnas delaktighet, hantering av bifångster, minskad kassering av fångster samt äganderätt.

Räkfiske

Med ett värde av 10 miljarder dollar, eller 16 procent av den globala fiskeexporten, är olika sorters räkor bland de viktigaste produkterna i den internationella fiskhandeln. Räkfiskeri ger ordentliga ekonomiska vinster, speciellt för många utvecklingsländer.

Rapporten betonar dock att räkfiskets ekonomiska betydelse måste anpassas till den uppriktiga oron för näringens negativa miljöpåverkan. Rovfisket, till exempel, är ohämmat även om bestånden ännu inte kollapsat.

Bifångster

Räkfiske, speciellt trålning i tropiska regioner, medför stora bifångster som antingen slängs eller behålls ombord. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Bifångster skapar stora problem när fångst ödslas bort och när bestånd ur utrotningshotade och ovanliga arter kastas, och när exploaterade bestånd pressas ytterligare. Bifångster inkluderar ofta yngel av viktiga kommersiella arter (torsk, rocka, röd snapper, havsgös, kungsmakrill, spansk kungsmakrill och weakfish samt havssköldpaddor. FAO beräknar att räktrålning är den största källan till kassering av bifångster.

Medan det är mycket svårt att minska bifångster i småskaligt räkfiske, bör framtida minskning i huvudsak fokusera på det medelstora och storskaliga räkfisket. Här har man redan uppnått neddragningar av bifångster genom att anpassa fiskeredskapen, fastställa och acceptera firskekvoter och förbud mot att slänga bifångster och även infört förbättringar när det gäller hantering av fångsten samt marknadsföringen av räkfångster, enligt rapporten.

Hantering av fiskerinäringen

I många länder är svaga fiskerimyndigheter, brist på politisk vilja och otillräcklig legal underbyggnad orsaker till misslyckad hantering av fisket, enligt rapporten. "Det är dessa faktorer, som återfinns i all fiskeriverksamhet runt om i världen, snarare än några inneboende egenskaper hos utrustning eller utförande av räkfiske, som i stort är orsaken till brist på framgång." Rapporten begär att länder effektiviserar myndigheter och lagstiftar för rättighetsbaserade system för fisketillstånd.

 

Läs mer:

Faktaruta om det globala räkfisket:

  • Världsproduktionen av fångade och odlade räkor ligger på runt 6 miljoner ton, varav ungefär 60 procent hamnar på världsmarknaden.
  • Den årliga räkfångsten ligger på runt 3,4 miljoner ton. Asien är det viktigaste fiskeområdet. Kina tillsammans med fyra andra asiatiska länder står för 55 procent av fångsten. Globalt kommer ungefär 60 procent av produktionen från fiske och 40 procent från odling.
  • FAO uppskattar att räktrålning är den största källan till kassering av bifångster, och står för 27,3 procent (1,86 miljoner ton) av den totala kasseringen av bifångster.
  • Cirka 300 räkarter runtom i världen har ett kommersiellt värde. Runt 100 arter står för större delen av den årliga fångsten.
  • Över 100 länder exporterar stora mängder räkor. De internationella räkmarknaderna är koncentrerade till USA, Japan och Europa.

Pressmeddelandet på fao.org  (engelska)

Global study of shrimp fisheries  (pdf)

Fisheries and Aquaculture Department

FAO och fiskefrågor

Titta på:

Potted Shrimps - TVE/FAO Documentary

Tidigare pressmeddelanden från FAO Norden:

Scampi utan skuldkänslor  (2007-04-26)