Bixia

Räkna med tidigare vårflod

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2012 09:12 CET

Kombinationen av det milda vädret med förhållandevis låg efterfrågan jämte god tillgång i vattenmagasinen håller elpriserna nere. Håller värmen i sig kan vi förvänta oss en tidigare vårflod än normalt. För närvarande är tillrinningen det dubbla mot det normala för årstiden med cirka 2 TWh.

Elmarknadsläget just nu

Just nu är det elmarknadens grundläggande parametrarna tillgång och efterfrågan väldigt tydliga. När det gäller tillgången har vi en mycket god hydrologisk balans som beräknas till +8 TWh i vecka 12 och det är gott om vatten i vattenmagasinen. Dessutom blåser det stundtals gynnsamt för vindkraftsproduktionen. Kapaciteten i kärnkraften är i skrivande stund drygt 80 procent.

När det gäller efterfrågan bidrar det milda vädret med temperaturer i Norden på flera grader över det normala till mindre konsumtion. Även den rådande lågkonjunkturen som ger  mindre elanvändning i industrin håller nere elpriserna.

- Vi har oroliga omvärldsfaktorer som påverkar bränslepriserna och valutan men har alltjämt förhållandevis stabila elpriser här hemma, säger Joakim Borén, privatmarknadschef på Bixia.

 

Tidigare vårflod ger gradvis avsmältning

I den kommande tiodygnsprognosen för vädret kommer vi att få såväl högtryck som lågtryck men i snitt medeltemperaturer över det normala. Normalt brukar den så kallade vårfloden komma kring vecka 18 i Sverige.

-Håller det milda vädret i sig kan vi räkna med en vårflod flera veckor tidigare. Det fortsatt milda vädret är positivt i flera aspekter eftersom avsmältningen då sker mera successivt, säger Joakim Borén.

 

Läge binda elpriset i sommar

-Vill man ha ett bundet elpris på lång sikt kan det utifrån de prognoser vi nu ser vara gynnsamt att göra det redan från försommaren, å andra sidan talar samma prognoser för fortsatt låga priser på rörliga avtal, avslutar Joakim Borén.

 

För mer information kontakta gärna:

Joakim Borén, chef privatmarknad, Bixia, 073-351 47 48

Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11

Bixia Rapport publiceras regelbundet av Bixia och innehåller information och analyser kring det aktuella elpriset i Sverige. Informationen som ligger till grund för analysen kan ändras snabbt och göra dem inaktuella.

 

Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi

Tillsammans har vi 18 kontor i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Norrköping, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby och Ängelholm.

Bixia har ca 300 000 kunder och omsätter ca 3,4 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från ca 700 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar!