RISE Research Institutes of Sweden AB

Räkna på solceller

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2017 09:39 CEST

I förra veckan lanserades solcellskollen.se, som ska hjälpa konsumenter att se hur man kan investera i solceller. Webbplatsen har delvis möjliggjorts genom det pris upphovsmännen fick vid idétävlingen SOLution Göteborg som RISE var med och arrangerade i november.

– Äntligen har vi lanserat! RISE har varit mycket betydelsefulla, inte minst när det gäller arrangemanget av SOLution som gav oss draghjälp – samt stöttning från eldsjälar som Peter Kovacs, säger Erik Wallnér från Solcellskollen.

”En mycket bra pitch från ett energifyllt team. Vi gillar att fler konsumenter motiveras att använda solceller. Det finns en tydlig affärsmodell och vi ser stora möjligheter att nå ut med budskapet till en stor publik via t.ex. sociala medier”, löd juryns motivering från tävlingen.

Tävlingen var en del av en förstudie på temat idétävling och solenergi som RISE genomförde tillsammans med Chalmers Ventures, Hållbar utveckling Väst och Business Region Göteborg med stöd av Västra Götalandsregionen, Energimyndigheten och Energiforsk.

Det övergripande syftet med eventet är att sammanföra kreativa människor och skapa goda förutsättningar för kreativt samarbete för att på så sätt öka inflödet av idéer och innovationstakten i samhället.
– Utvecklingen av teknik, affärsmodeller etcetera, för att bättre ta tillvara solenergin, går fort men behöver gå ännu fortare, säger Peter Kovacs, expert på solenergi vid RISE.
– Det finns otroligt stor potential i att ta vara på energin från solen men än så länge skrapar vi bara på ytan av den potential som finns.

RISE bidrog även med ett ”projektutvecklingspris” under tävlingen i november, där deltagare från de tre företagen Castellum (fastighetsägare), Solkompaniet (entreprenör inom solel) och Krook & Tjäder (arkitekter) stod som vinnare. Deras idé handlar om att ta fram en kombination av app och webbtjänst. Den ska göra det enkelt för ägare av större fastigheter (kontor, skolor, sjukhus) att snabbt göra en bedömning av möjligheten att använda utvändiga solavskärmningar med integrerade solceller för att energieffektivisera och förbättra inomhusklimatet i sina fastigheter. 

– Verktyget ska hjälpa till att visualisera olika lösningar men också bidra med info om effektiviseringspotential, elproduktion och klimatnytta. I en förlängning tänker vi oss att webbtjänsten ska utökas med andra komponenter för byggnadsintegrerad solel som tak- och fasadelement, säger Peter Kovacs.

Kontakt:
Peter Kovacs, RISE
peter.kovacs@ri.se, 070-6524802

Erik Wallnér, Solcellskollen.se
wallner@solcellskollen.se

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se