AddValue Properties Anna Dahlstedt

Räkna rätt på din nya bostadsrätt

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2014 13:50 CET

"Räkna rätt på din nya bostadsrätt"

Prissättningen på bostadsrätter tar sällan hänsyn till om föreningen är högt belånad. Detta kan vid en räntehöjning innebära att föreningen tvingas höja månadsavgiften med följden att lägenheten minskar i värde. I dag går det ofta väldigt snabbt från det att lägenheten annonseras ut till att den är såld. För att kunna göra en bra affär gäller det att man har kunskapen om objektet; både lägenheten i sig och fastighetens skick samt föreningens ekonomi. Många tror att de bara köper en lägenhet; de köper en andel i en förening som äger en fastighet. Vidare är svårigheten att jämföra de olika objekten då man oftast endast har objektsbeskrivningar som underlag. 


BrfKalkyl.se är ett nytt gratishjälpmedel till alla bostadsrättsköpare som ger ett jämförelsevärde med ett justerat kvadratmeter pris där man bl.a. har tagit hänsyn till föreningens ekonomi samt egna preferenser gällande lägenheten. Med BfrKalkyl.se kan man också få en sammanställning över sina olika objekt för en lättare och mer transparent jämförelse.

Appen ger dig möjlighet att redan under visningen fylla i fakta om lägenheten och du får på plats en uppfattning om jämförelsevärdet. 

BrfKalkyl.se gör köparna mer uppmärksamma på olika värden som är viktiga att tänka på inför deras bostadsköp. Den går att använda utan att logga in, men för att lagra sina olika objekt loggar man in med sin emailadress. BrfKalkyl.se finns både som hemsida och som app för Android och Apple, för dator, surfplatta och mobiltelefoner. Produkten är just nu lanserad och kommer successivt att förbättras med nya tjänster och information angående bostadsrätter. 

Idén till BrfKalkyl.se fick Anna Dahlstedt då hon själv letade lägenhet i över ett år. Hon upptäckte att lägenhetens pris oftast inte tog hänsyn till om föreningen var kraftigt skuldsatt eller inte. Det var också svårt att kunna jämföra de olika objekten utan en sammanställning. Anna intervjuade flera spekulanter och fann att det finns ett stort behov av ett hjälpmedel för jämförelser och beräkningar då kunskapen oftast är begränsad. Anna skannade av ett stort antal objekt och analyserade även föreningarnas bokslut och intervjuade Brf styrelser, banker, mäklare samt hantverkare. Anna studerar tredje året ekonomi på Viktor Rydbergs Gymnasium och har ett stort intresse gällande bostadsfrågor. 

Webbsida: www.BrfKalkyl.se

Kontakt: info@BrfKalkyl.se 

Anna Dahlstedt