Stockholms stad

Räkning av hemlösa startar igen

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 16:18 CET

En viktig del av arbetet med att bekämpa hemlösheten är att ha en överblick över antalet hemlösa och deras situation. Fram till 2001 tog socialtjänst-förvaltningens forsknings- och utvecklingsenhet årligen fram en detaljerad statistik över missbrukare, hemlösa och psykiskt störda. Därefter har ingen sådan detaljerad statistik tagits fram. På grund av det omfattande materialet och pappershanteringen tog statistiksamlandet lång tid att sammanställa. Undersökningen för 2001 blev t.ex. inte helt klar förrän i början av 2003. Igår beslutade Socialtjänstnämnden att återuppta räknandet av hemlösa.

- Vi har nu gett ett uppdrag till förvaltningen att återuppta den detaljerade räkningen av de hemlösa från och med våren 2004, säger socialborgarrådet Margareta Olofsson (v) . Sedan är tanken att vi vartannat år ska få en heltäckande statistik.

- Det pågår en rad räkningar av hemlösa på olika sätt men vi tycker ändå att det finns ett behov av att få en övergripande statistik över de hemlösa, säger Margareta Olofsson. Förhoppningsvis kan ny teknik bidra till att förenkla insamlingen av uppgifter och därmed göra statistiken enklare att hantera.

Mer info:
Ilona Waldau, borgarrådssekreterare, 070-47 29 160
Jens Holm, pressekreterare, 070-47 29 519

Margareta Olofsson, tel 070-592 28 34.