Business Region Göteborg

Ränteraset satte fart på Göteborgs export

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2015 11:00 CET

Riksbankens räntesänkningar satte fart på industrins försäljning till USA. Trots att fordonsbranschens andel backar växer Göteborgsregionens varuexport dubbelt så snabbt som för hela riket.

Göteborgsregionen står för en ökande andel av Sveriges totala varuexport. Jämfört med föregående år ökade exporten från Göteborgsregionen med 10,5 miljarder kronor till närmare 160 miljarder.

Det är mer än dubbelt så hög ökning som uppgången för hela nationens varuexport. Sju procent jämfört med tre procent för hela riket, enligt Business Region Göteborgs nya konjunkturrapport (se bifogad fil).

Ökad efterfrågan på exportvaror bidrog till att tjänstesektorn växte och arbetslösheten sjönk.

- Räntesänkningar kan få Göteborgsföretagens export att blomstra, speciellt till USA. Förbättringen kan kopplas direkt till en försvagad krona som gör svenska varor mer konkurrenskraftiga, säger Henrik Einarsson, ansvarig för omvärldsanalys på Business Region Göteborg.

Ökningen kommer trots att fordonsindustrin fortsätter förlora en del av sin dominerande ställning. Från att länge ha stått för hälften av varuexportens värde är andelen nu nere i 40 procent. Det är andra varor och andra marknader som drar exporten just nu.

Störst betydelse har den ökade efterfrågan i USA, som för andra året i rad tar en andraplats på listan över Göteborgsregionens största exportmarknader. (Se fakta nedan.)

Försäljningen till det traditionellt mycket viktiga exportlandet Tyskland minskade däremot 4,4 procent. Fortsätter den trenden i år påverkas konjunkturen negativt i Göteborgregionen. Men samtidigt noterades oväntat stora ökningar till de nordiska grannarna under 2014.

Den dramatiska ränteutvecklingen i början av 2015 gynnade exporten ytterligare. Det får fortsatt genomslag på arbetsmarknaden, och antalet nyanmälda lediga platser hos Arbetsförmedlingen i början av året talar för att förbättringen fortsätter den närmaste tiden.

I februari var arbetslösheten 6,7 procent. Det var en halv procentenhet lägre än ett år tidigare. Det kan jämföras med 6,4 procent i Stockholmsregionen och 10,4 procent i Malmöregionen.

- Tjänstesektorn bidrar mest till detta. Det blir extra viktigt, eftersom den är dominerande i Göteborgsregionen, säger Henrik Einarsson.

Jämfört med ett år tidigare är det tusen färre ungdomar som är arbetslösa i Göteborgsregionen. Det motsvarar en minskning av ungdomsarbetslösheten från 12,3 procent till 10,5 procent.

Ökad befolkning och fler i sysselsättning leder också till att den totala lönesumman ökar i Göteborgsregionen. Därmed stimuleras också konsumtionen och den inhemska efterfrågan.

Kontakta Henrik Einarsson för mer information om konjunkturen i Göteborgsregionen. henrik.einarsson@businessregion.se, 031-367 61 27.

FAKTA

Göteborgsregionens största marknader för exportvaror 2014:

Belgien (med tillverkning för Volvo PV): 19,4 miljarder kronor (-2,7 procent), USA: 14 (+13,8 procent), Norge: 13,1 (+7,8 procent), Danmark: 10,6 (+47,2 procent), Tyskland 9,5 (-4,4 procent), Finland: 9,1 (+21,8 procent), Kina: 8,9 (+1,5 procent), Storbritannien: 7,7 (-3,8 procent), Nederländerna: 7,6 (+4 procent), Frankrike: 5,5 (-2,0 procent).

FAKTA

Konjunkturrapporten från Business Region Göteborg bygger på analyserad statistik från olika källor, bland annat SCB, Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen och Jones Lang LaSalle.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.