NASDAQ OMX

Räntor: Byteserbjudande av realobligationslån 3101 mot 3106 (61/07)

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2007 14:45 CEST

Riksgäldskontoret erbjuder obligationsbyte den 23 augusti till lån 3106 mot lån 3101. De nominella volymerna i 3101 och 3106 kommer att justeras i OMRX efter genomfört byte enligt nedan.

2007-08-24 Nominella volymerna för lån 3101 och 3106, ingående i indexberäkning, justeras med den inbytta volymen.

Detta påverkar följande index: OMRXREAL