NASDAQ OMX

Räntor: OMRX-index omviktning augusti 2007 (59/07)

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 10:47 CEST

OMRX-indexen kommer att justeras med anledning av den månatliga omviktning av utestående nominella belopp som utföres efter handelns stängning den sjunde bankdagen i månaden. De nya volymerna kommer att användas som ingångsvärden i indexberäkning den 10 augusti 2007.