Stockholmsbörsen AB

Räntor: OMRX-index omviktning november 2006 (78/06)

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 12:58 CET

OMRX-indexen kommer att justeras med anledning av den månatliga omviktning av utestående nominella belopp som utföres efter handelns stängning den sjunde bankdagen i månaden. De nya volymerna kommer att användas som ingångsvärden i indexberäkning den 10 november 2006.