Vägverket

”Räta linjen” blir nu riksväg 56

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2007 09:16 CEST

Vägstråket mellan Norrköping och Gävle via Katrineholm, Eskilstuna och Västerås – den så kallade Räta Linjen – utgör en viktig del av det nationella stamvägnätet som riksdagen fattade beslut om 1993. Stamvägen spelar också en betydelsefull roll i det expansiva östra Mellansverige. Genom sitt läge har den möjlighet att avlasta Stockholmsregionens nord-sydliga trafik och samtidigt sammanlänka Norrlandskusten med sydöstra och västra Sverige. Den starkt ökade tillväxten i Mälardalen har under de senaste åren förstärkt nyttjandet av stamvägen. Leden har även stor betydelse för godstransporterna genom landet.

Vägverket har beslutat att ”Räta linjen” blir riksväg 56 samt att följande vägar har nedanstående sträckningar.

53 Oxelösund via Nyköping till Eskilstuna

56 Norrköping via Katrineholm, Kungsör, Västerås, Sala till Gävle

250 Kungsör via Köping till Oti i Fagersta kommun

Vägnummer 67 upphör i sin helhet och ersätts med vägnummer 56.

Ändringar i utmärkningen av de nya vägnumren och orterna kommer att ske under juni månad.

Bilagor:
Karta (JPEG-fil, 2,32 MB)
Karta (PDF-fil,1,45 MB)
http://www.vv.se/templates/Pressrelease____20800.aspx


För ytterligare information:
Elenor Persson, Vägverket sektion vägtrafiklagstiftning, Borlänge, tel 0243–756 03

Peter Fredriksson, Vägverket Region Sydöst, 036–19 20 77 eller 070-203 58 01

Rolf Åkerlund, Vägverket Region Mälardalen, tel 016-15 70 39 eller 070-546 86 49

Anders Boström, Vägverket Region Mitt, tel 023-847 74 eller 070-537 58 20

Christer Hårrskog
Informationsdirektör
christer.harrskog@vv.se
Direkt: 0243-751 22
Mobil: 070-337 51 22
Fax: 0243-759 70

Thomas Andersson
Pressekreterare
thomas.andersson@vv.se
Direkt: 0243-751 38
Mobil: 070-693 68 70
Fax: 0243-759 70