Katrineholms kommun

Räta Linjen Gruppen sammanträder i Katrineholm

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:44 CEST

Vägstråket Räta Linjen mellan Norrköping och Gävle via Katrineholm, Eskilstuna, Västerås och Sala utgör en viktig del av det nationella stamvägnätet som riksdagen fattade beslut om 1993. Stråket är en viktig nord-sydlig förbindelseled särskilt när det gäller godstransporter.

Räta Linjen Gruppen genomför nu ett seminarium i Katrineholm där speciellt den södra delen av stråket kommer att uppmärksammas.

Representanter för medierna är välkomna att delta i seminariet.

Tid: 28 april 10-12.30
Plats: Stora Djulö, Katrineholm

10.00 Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström hälsar välkommen och talar om Räta Linjens betydelse för kommunerna i Sörmland.
10.30 Bengt-Erik Bengtsson hamndirektör i Norrköping talar om intermodala transporter och vägens betydelse för dessa
11.00 Presentation av Räta Linjen Gruppens rapport I och II – Bengt Andersson, Inregia
11.30 Information om regeringens trafikproposition – Ragnvald Paulsson, Näringsdepartementet
12.00 Vägverkets investeringsplaner – Vägdirektör Christer Agerback


Räta Linjen gruppen består av representanter för Länsstyrelsen i Västmanlands och Gävleborgs län, Regionförbundet Sörmland samt kommunerna Norrköping, Katrineholm. Kungsör, Eskilstuna, Hallstahammar, Västerås, Sala, Heby och Gävle.


Utfärdat av:
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Informationskontoret

För övriga upplysningar hänvisas till:
Informatör Anna Bengtsson, 0150-577 77