Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Rätt antibiotikaanvändning viktig vid hud- och mjukdelsinfektioner

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2018 08:12 CEST

Antibiotikaresistens är ett allvarligt problem som växer i hela världen, även i Sverige. För att motverka antibiotikaresistens krävs att man behåller fokus på rätt användning av antibiotika – och undviker onödig behandling. Detta tar den nya behandlingsrekommendationen för hud- och mjukdelsinfektioner fasta på.

– Det här handlar om att hitta rätt behandling för hud- och mjukdelsinfektioner som behandlas inom öppenvården eller på äldreboenden. Ett av de viktigaste råden är att man i första hand ska använda betalaktamantibiotika om infektionen behöver antibiotikabehandlas, säger Pia Bylund, utredare, Läkemedelsverket.

På Läkemedelsverket är antibiotikaresistens en ständigt närvarande fråga. Denna behandlingsrekommendation har tagits fram i samarbete med Nationell arbetsgrupp Strama och är en av flera behandlingsrekommendationer som tar fasta på rätt användning av antibiotika.

För mer information:

 • Läkemedelsverket:
  Pia Bylund, utredare, Läkemedelsverket.
  Telefon: 018-17 82 13
 • Externa experter:
  Stephan Stenmark, ordf i Nationell arbetsgrupp Strama, Smittskyddsläkare, Västerbottens läns landsting.
  Telefon: 070-9695140

  Katarina Hedin, docent, specialist i allmänmedicin, Region Jönköpings län.
  Telefon: 076-132 90 19

Fakta:

 • Omkring 11-16% av alla infektioner i primärvården 2008-2013 var hud- och mjukdelsinfektioner.
 • De vanligaste diagnoserna som föranleder antibiotikabehandling är ”ospecificerad hudinfektion”, hudinfektion av fästingbett, rosfeber och svinkoppor.
 • Mest förskriven antibiotika vid hud- och mjukdelsinfektioner i primärvården är penicillin V, flukloxacillin, klindamycin och cefadroxil.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.