Lifecap AB

Rätt använd är en tuff uppväxt en investering som kan ge utdelning i vuxen ålder

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 09:32 CEST

Har du en jobbig uppväxt i bagaget som du inte riktigt gjort upp med? Grämer du dig över orättvisor, och skyller din nuvarande situation på föräldrar som inte hade förmågan att ge dig det du behövde när du var barn? Då missar du utdelningen på din investering. Bestämmer du dig för att hantera din situation kommer du att få ränta på räntan. Du sitter förmodligen på en dold källa till mer energi och kraft som du kan använda i vardagen.

Se på dina olyckliga minnen under barndomen som en energireserv. Se dem som potentiell kraft som du sparat, och som är möjlig att frigöra nu, med rätt verktyg. Det är vanligt att vi människor successivt blockerar vårt känslosystem vid svåra upplevelser, speciellt om dessa sker i samspel med nära och kära. Alla barn har behov av närhet, kärlek och bekräftelse. Att enbart tillfredställa ett barns behov av mat och kläder (skydd vid kyla/värme) är inte tillräckligt. Ett barn som föds upp vid gynnsam temperatur, byts på och matas av en känslokall robot kommer förmodligen att tyna bort och dö snabbt. När vi inte får den närhet och värme av våra närstående som behövs, söker vi efter en ställföreträdare. En snäll granne, en far- eller morförälder eller någon annan som kan ta över bekräftelserollen.

Jag har träffat många vuxna barn till föräldrar som inte haft förmågan att finnas där för sina barn, samtliga dessa vuxna barn kan vittna om att det funnits en "stand-in". Det kan t.o.m. röra sig om någon som barnet egentligen inte har någon naturlig koppling till, som en vänlig bensinmacksägare, en uppmärksam kassörska eller någon annan i närområdet. Om barnet har överlevt finns det alltid någon där i historien.

När vi saknar kärlek, närhet och värme som barn, tar vi skada. Människokroppen är en unik självläkande konstruktion, den hanterar bristen på uppmärksamhet på det sätt som gör att barnet tar så lite skada som möjligt. Barnet lär sig snabbt att läsa omgivningen och lägger sig till med de strategier som ger mesta möjliga närhet och uppmärksamhet. Får barnet mest uppmärksamhet om det är tyst och medgörligt och inte gör väsen av sig, blir det en strategi att uppföra sig så. Får barnet mest utdelning om det hjälper till och är duktigt, gör barnet det. För barn är det viktigt att bli sedd. Om detta bara inträffar när barnet gör hyss, så väljer barnet medvetet att ställa till det för sig.

Parallellt med utvecklandet av strategier för att få uppmärksamhet är det vanligt att det lilla barnet successivt stänger ned sitt känslosystem. Det här är också en typ av överlevnadsstrategi. Det gör så ont att inte bli sedd, att det till sist blir nödvändigt att blockera känslan av att vara oönskad och oälskad. När känslorna blockeras stängs en del av energisystemet ned på sparlåga. Kroppen lägger energi på att hålla de här känslorna i schack, vilket gör att den energin inte kan användas till annat. Det går åt kraft för att hålla de här oönskade känslorna borta. Den här funktionen har förmodligen räddat livet på många barn. Flertalet barn med uppväxter som innebar stora brister har antagligen den här förmågan att blockera känslor att tacka sitt liv för.

Många av oss förringar de upplevelser vi hade som barn när vi vuxit upp eftersom vi som vuxna kan förstå varför de inträffat. Att hamna i en kuvös utan fysisk kontakt med sin mamma är ett enormt trauma. Det lilla spädbarnet har ett fullt utvecklat känslosystem, men logiken och tankesystemet har utvecklats fullt ut först i slutet av tonåren. För att lösa upp den blockering som skapats av att det späda barnet fått klara sig utan fysisk kontakt under en period, behöver vi först respektera att händelsen skapade starka känslor hos barnet. Babyn förstod inte att det som inträffade hände för att kärleksfulla vuxna försökte rädda babyns liv. Därefter finns möjligheten att känna igenom det späda barnets känsla för att på så sätt släppa blockeringen och få tillgång till mer energi som vuxen.

Tyvärr lever många av oss på sparlåga som vuxna för att vi fortfarande har de blockeringar som var nödvändiga för oss som barn, aktiva i vuxen ålder. Det är smärtsamt att öppna upp de här blockeringarna, eftersom det är nödvändigt att gå igenom den känsla som är avstängd. Det positiva är att om man verkligen öppnar sig för en känsla, tar det inte lång tid att känna igenom den. Det är näst intill omöjligt att klara av den här processen på egen hand. Det underlättar om man ledsagas av en terapeut.

På Life CaP Centret erbjuds energiterapi i form av vägledda meditationer under lätt hypnos som frigör låsta blockeringar och ger dig tillgång till mer av din energi. Du kan läsa mer om tekniken som används i boken Energi och healing, resor och recept, av Gaya Pienitzka, ISBN 978-91-85925-46-9.

Life CaP erbjuder individuella program. Vi utbildar även terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Energiterapeut och författare

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47