SIS, Swedish Standards Institute

Rätt använt kan IT minska företagens miljöpåverkan – SIS startar standardiseringsprojekt för grön IT

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 14:06 CEST

IT belastar miljön. Men IT kan också vara en del av lösningen. Nu samlar SIS, Swedish Standards Institute företag och organisationer för att ta fram en standard för mer hållbar IT-användning. Förutom energiförbrukning och hårdvara handlar det om hur smarta IT-lösningar kan minska ett företags samlade miljöpåverkan.

Igår samlades projektdeltagarna för ett första möte i arbetet med en ny ledningssystemstandard för hållbar IT-användning. Målet är att standarden ska stötta organisationer i arbetet med att följa upp miljöpåverkan, ta fram policies och att enas om krav för ständiga förbättringar inom området. Initiativet samlar representanter för både offentlig sektor, Miljöstyrningsrådet, IT-företag och intresseorganisationer.

– Grön IT är något som har diskuterats länge i branschen och många företag och organisationer vill ta ett samlat grepp för att nå effektivitets- och miljövinster. Särskilt tydligt har detta blivit genom de förfrågningar från intressenter i branschen som riktats till SIS att utveckla en standard inom området Grön IT. SIS eftersträvar därför en bred intressentgrupp som tillsammans kan utveckla en standard för av alla typer av organisationer, säger Marcus Ihre, projektledare på SIS.

En av initiativtagarna till SIS-projektet är Peter Mankenskiöld på Exido som länge har arbetat med företag som behöver komma igång med mer hållbar IT-användning:

– Förutom att de IT-system som används belastar miljön så lite som möjligt kan IT bidra till att minska miljöbelastning när företag hittar smarta lösningar för att effektivisera en verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att tillsammans med kunder hitta och prioritera vad som kan göras bättre och ser fram emot att vara med i arbetet med en svensk standard, säger Peter Mankenskiöld, verksamhetsområdesansvarig på Exido.

Följande företag och organisationer deltar i projektet från start: Exido, Tieto Corporation, Miljöstyrningsrådet, Exait, TCO Development, Västerås Kommun, Greenman, Volvo Information Technology och SLL IT – Stockholms läns landsting. Nästa möte är den 1 december.

För ytterligare information:
Marcus Ihre, projektledare SIS, 08-555 520 51, marcus.ihre@sis.se
Peter Mankenskiöld, verksamhetsområdesansvarig Exido, 076-170 45 60, peter.mankenskiold@exido.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, erika.messing@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2009 MSEK 220 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).