Lärarnas Riksförbund

Rätt att förskoleklassen ska in i grundskolan

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 09:47 CET

Idag presenteras ESO:s förslag om att skolplikt ska gälla för sexåringar. Det är ett förslag som passar väl in i Lärarnas Riksförbunds syn på relationen förskoleklass och grundskola.
– Vi menar att förskoleklassen ska in i grundskolan, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

– Det är ett gammalt krav som vi haft i tio år. Men det måste då förenas med att barnen och eleverna får möta rätt utbildade lärare, rätt utbildade i ämne och skolform, säger Metta Fjelkner.

Dimensionering av lärarutbildningen
– För att garantera att eleverna får rätt utbildade lärare behövs en dimensionering av hur många som utbildas. Det är inte bara fler lärare som är lösningen, utan rätt utbildade lärare som motsvarar behoven i skolan, understryker Metta Fjelkner.

ESO, Expertgruppen för offentlig ekonomi, menar att för att samhället tidigt ska kunna ge bättre hjälp till barn måste staten ta ett mer aktivt övergripande ansvar när det gäller barns utveckling. Lärarnas Riksförbund anser också att det är viktigt att följa barnen noga – och tidigt. På så sätt kan rätt stöd sättas in tidigt.

– Förslaget och grundtankarna stämmer mycket bra med vår syn på skolan och på behovet av nationellt övergripande ansvarstagande för skolan.Vi delar uppfattningen att staten bör ansvara för att systematisera, utvidga och samordna såväl den individbaserade statistikinsamlingen som dokumentationen av vilka metoder och modeller man arbetar efter. Detta är en förutsättning för forskning och utveckling av bättre arbetssätt, säger Metta Fjelkner.

För många klarar inte grundskolan
Om vi lyfter in politikernas ambition att minska ungdomsarbetslösheten, så påminner Metta Fjelkner om att det i dag är 12 % av niorna som inte är behöriga att läsa på gymnasiet. De klarar alltså inte grundskolan.

– Det beror bland annat på att inlärningen inte startat så tidigt som önskvärt. Och att eleverna inte haft behöriga och utbildad lärare för rätt ämne och skolform.

– Vi menar också att det behövs mer och ökad likvärdighet och ett bättre stöd för elever som behöver det. Skolan måste bli mer likvärdig kompensatorisk och ge elever en god gemensam grund att stå på. Inte som i dag där vissa grupper gynnas och andra missgynnas, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildning. Vi organiserar även majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet där majoriteten av lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.