Kaper

Rätt finansierat köp med Wasa Kredit ger billigare byggutrustning

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2012 06:30 CET

Behovet av byggutrustning kommer oftast i anslutning till byggstarten, medan intäkterna oftare kommer i ett senare skede. Även om byggaktören vet att det i slutändan är lönsamt att köpa bodar, byggmaskiner och byggutrustning i stället för att hyra så kan likviditeten sätta stopp för investeringsplanerna.

Tillsammans med Wasa Kredit har Alustep utvecklat en modell som ökar likviditeten för kunderna, vilket kan ge flera miljoner i extra kreditutrymme!

Alustep går tillsammans med kunden igenom maskin- och utrustningsbehovet för det kommande projektet i god tid innan byggstart. Därefter ger Alustep rekommendationer för köp respektive hyra, maskin för maskin, samt offerter på den utrustning som Alustep kan erbjuda. Kunden ser här relativt snabbt vilken besparingspotential som finns i att köpa utrustningen istället för att hyra den.

När kunden fattat beslut om vad som ska köpas, involveras Wasa Kredit. Ett leasingavtal som sträcker sig över hela det planerade projektet upprättas, med ett investeringsutrymme som omfattar de maskiner och den utrustning som behövs. Kunden kan sedan avropa byggmaskiner och byggutrustning från Alustep som läggs in i avtalet. När den sista leveransen gjorts börjar leasingavtalet att löpa.

Med denna finansiering slipper byggaktörer oroa sig för likviditeten under projektets gång;  maskininvesteringen betalas månad för månad till leasingbolaget och vid projektets slut står byggaktören  som ägare till de maskiner som utnyttjats. Till nästkommande byggprojekt har byggaktören således en betald maskinpark, och en ytterst marginell maskinkostnad!

Alustep har rönt stor framgång med sin köpmodell hos traditionella hyrkunder genom att visuellt förtydliga kostnadsutvecklingen för hyra och köp av byggutrustning över tid.

Björn Sjeldrup, VD på Alustep, och hans medarbetare får allt oftare utveckla köpresonemanget för nyfikna aktörer och sätter stor en ära i att genom nytänkande öka konkurrenstrycket i den konservativa byggbranshen.