Infracontrol AB

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2010 14:00 CEST

Den som har åkt med kollektivtrafiken i Göteborg har sett dom länge, skyltarna på hållplatserna som informerar om när nästa buss eller spårvagn avgår. Sedan ett år pågår en omfattande utbyggnad av systemet som innebär att resenärer i hela regionen kommer att ha tillgång till realtidsinformation på totalt ca 700 hållplatser. Mölndalsföretaget Infracontrol hjälper till med samordningen och ser till att rätt skylt kommer på rätt plats i rätt tid.

Göteborgs Stad var tidigt ute med realtidsinformation på hållplatser. Med det s.k. Komfram- systemet kunde man redan 1995 presentera avgångsinformation på elektroniska skyltar längs linje 5.

Men eftersom man ville ha möjlighet att ansluta flera olika typer av skyltar fick Infracontrol uppdraget att ta fram en mer generell lösning för distribution av avgångs- och störningsinformation. Systemet var i drift 1996 och sedan dess har många spårvagnar passerat.

Numera är det Västtrafik som har ansvaret för systemet som i januari 2009 försåg ca 300 hållplatser i Göteborgsområdet med realtidsinformation.

-Bra och aktuell realtidsinformation på hållplatser är ett viktigt medel för att nå Västtrafiks mål att öka resandet med kollektivtrafik, säger Sture Hedin, ITS-ansvarig på Västtrafik. Därför genomför vi just nu en omfattande utbyggnad med informationsskyltar på ytterligare ca 400 hållplatser i hela regionen. Utbyggnaden skall vara klar under 2011 och syftet är förstås att göra det enklare att resa för ännu fler resenärer.

Satsningen gör att man kan nå ut till ännu fler resenärer med information om tid till nästa avgång, eventuella störningar i trafiken och andra viktiga meddelanden. Men det är inte bara att köpa in och skruva upp skyltarna, det är mycket som skall på plats för att det skall fungera. Därför har Västtrafik tagit hjälp av bland andra Infracontrol:

- Jag är lite som spindeln i nätet, säger Pia Holmin, projektledare på Infracontrol. Genom att se till att det inte finns några lösa trådar underlättas installationen och risken för framtida driftstörningar
minimeras.

Pias roll i det pågående projektet är att som delprojektledare ansvara för installationssamordningen inför montaget av skyltarna på hållplatserna. Det handlar bland annat om att se till att elförsörjning finns, att mekaniska anpassningar görs och att skyltarna konfigureras och provas av ordentligt innan de installeras.

Men vissa skyltar är enklare att installera. Ungefär hälften av de nya skyltarna utgörs av batteridrivna skyltar som får sin information via FM-bandet. Det gör att varken elförsörjning eller särskild kommunikation behövs. Där handlar det istället om att ta fram rutiner för test och montage som kan fungera så effektivt som möjligt för ett större antal skyltar.

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.