Länsstyrelsen i Östergötlands län

Rätt och Slätt - ett projekt för stärkt matkultur i Östergötland

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 13:51 CET

Länsstyrelsen Östergötland satsar för att stärka den lokala matkulturen i länet. Rätt och Slätt är ett projekt som ska stimulera och stötta etableringar av nya livsmedelsföretag i länet. Men också de som redan finns ska få stöd och stimulans. Totalt satsar Länsstyrelsen 6,5 miljoner kronor i projektet under tre år, detta är ett led i regeringens satsning på Matlandet.

Länsstyrelsen har nu beviljat det enskilt största projektet i Östergötland inom landsbygdsprogrammet. Projektet ska stärka den regionala matkulturen inom besöksnäringen och offentlig förvaltning. Enligt samstämda bedömningar har branschen stor potential framför allt när det gäller lokalt producerad mat.

- Vi ser en stor tillväxtpotential i lokal mat och har stora förväntningar på det projekt som nu beviljats stöd, säger länsråd Magnus Holgersson. Branschen sysselsätter redan idag många företagare på landsbygden och genom de aktiviteter som nu kommer att genomföras finns det goda förutsättningar för att sysselsättningen i denna sektor kan öka ytterligare.

Steg i den riktningen har redan tagits. Ekonomiska föreningen Östgötamat är ett exempel och det kanske tydligaste är Östgöta Mjölk. Men produktionen domineras fortfarande av lågförädlade produkter, så potentialen är stor. Framför allt eftersom Östergötland är ett av landet stora jordbrukslandskap.

Projektägaren SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik, kommer i nära samarbete med Östsvenska Turistrådet och Hushållningssällskapet att driva projektet. Projektet kommer att arbeta inom tre fokusområden: livsmedelsproduktion/förädling, offentliga måltider och matturism. Det förväntade resultatet av dessa insatser är ökad sysselsättning hos landsbygdsföretag tack vare att de bland annat kan få ökad avsättning på sina produkter, att Östergötland blir en mer attraktiv turistregion med välutvecklade och unika koncept, och att säljbara paket kommer att skapas för internationell och nationell besöksnäring.

Förutom Länsstyrelsen så skjuter också Regionförbundet Östsam till 3,2 miljoner kronor i projektet.

Vänliga hälsningar
Mariethe Larsson, Informationschef
Telefon: 0703-667366
mariethe.larsson@lansstyrelsen.se

För mer information kontakta gärna:
Länsråd Magnus Holgersson, tfn: 070-551 27 46
Landsbygdsutvecklare Patric Andersson
tfn: 013-19 65 11