Kristdemokraterna, KD

Rätt ska vara rätt!

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 09:05 CET


– Vi är upprörda över den fyrkantighet med vilken Försäkringskassan tolkat regeringens intentioner för svårt sjuka. Därför är det bra att regeringen snabbt och prestigelöst väljer att förtydliga lagen så att inga missförstånd kan uppkomma.
Det säger Lars Gustafsson (KD), riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet och Anders Andersson (KD), riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet. De uttalar sig med anledning av den presskonferens regeringen höll angående uppgifterna om att svårt sjuka som tvingas söka jobb.

Alliansen förtydligar nu snabbt sjukskrivningsreglerna efter Försäkringskassans tolkning av reglerna, som gör att svårt sjuka personer ska prövas mot hela arbetsmarknaden. Att så aldrig har varit intentionerna framgår tydligt av utskottets betänkande.
– När Försäkringskassan tolkar gällande lagar måste de samtidigt följa det övergripande målet om en utveckling som ska gagna den sjukskrivne. I det ingår i många fall en väg tillbaka i hälsa och arbetsliv. Men Kristdemokraterna ser till individens situation och accepterar inte att svårt sjuka personer ska tvingas söka arbete, fortsätter Lars Gustafsson och Anders Andersson.
– Svårt sjuka och cancersjuka som varit sjukskrivna i ett år ska ha möjlighet till fortsatt sjukpenning på 80 procent så länge de är i behov av det. Där ska inte råda några tvivel, fortsätter Lars Gustafsson och Anders Andersson.  
Under en längre tid har problem med samsyn mellan intygsskrivande läkare och Försäkringskassan återkommande uppmärksammats. De senaste dagarnas mediala uppmärksamhet visar att detta är ett kvarstående problem. Det råder ännu brist på samförstånd när det gäller läkarintygens tolkning hos Försäkringskassan, där det ofta framförs att det finns bristande underlag för korrekt beslut. Försäkringskassan måste efter de senaste graverande exemplen brist i förståelse och samförstånd med läkarkåren ta initiativ till en grundlig genomgång och samtal med läkarna.
– Tidigare regering har inte vågat ta i detta viktiga med snåriga regelverk. Vi kan se tillbaka på en tid då Försäkringskassan förtidspensionerade människor på ackord, ofta förtidspensionerades de mot sin vilja. Vi kan inte vara passiva. Men när vi nu infört en fungerande rehabiliteringskedja och sjukförsäkring måste det bli rätt från början, avslutar Lars Gustafsson och Anders Andersson.


För mer information: Lars Gustafsson Riksdagsledamot mobil. 070-37 60 411
Anders Andersson Riksdagsledamot mobil. 070-249 82 12
Jonathan Lindgren Politisk sekreterare mobil. 070-558 69 77
hemsida: www.kristdemokraterna.se
bildbank: www.bildbank.kristdemokraterna.se