TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Rätt till barnomsorg i hemmet på kvällstid måste in i skollagen

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 11:46 CEST

- Det är dags för en modernisering av skollagen. Barnomsorg måste kunna erbjudas i barnets hem när skådespelare, musiker och andra arbetar kvällstid. Idag är det upp till kommunerna att avgöra. Det borde vara en rättighet över hela landet.

Det sade TCOs ordförande Sture Nordh när han och representanter för medlemsförbunden Teaterförbundet och SYMF samt föräldraföreningen vid Göteborgsoperan uppvaktade förskoleminister Lena Hallengren i förmiddags.

Anledningen är avsaknaden av en lag som tvingar kommunerna att erbjuda barnomsorg på obekväma arbetstider. TCO kräver dessutom att möjlighet till barnomsorg ska finnas i barnets hem och att den kommunala tillämpningen av lagen ska utgå från barnets bästa.

- Barn under tre år ska inte behöva vara borta från hemmet i den grad som många barn till kulturarbetare behöver vara idag. Dagis och nattis är inte alltid bästa lösningen, framför allt inte om föräldrarna går på delade skift. Det säger Kjell Rautio, utredare på TCO.

Kulturarbetare ska heller inte behöva bli ifrågasatta varför de skaffar barn eller behöva möta attityder om att de som småbarnsföräldrar borde byta jobb.

- Politikerna måste ta sitt ansvar för att skapa förutsättningar för alla yrkesgrupper i samhället, säger Anna- Karin Simlund, körsångare på Göteborgsoperan och aktiv i Symf.

I skrivelsen till Lena Hallengren hänvisar TCOs ordförande Sture Nordh till FNs konvention om barnens rättigheter. I hemställan krävs bland annat skollagen tydligt ska ålägga kommunerna att erbjuda barnomsorg i hemmet för barn till kulturarbetare som kräver denna omsorgsform för att de skall kunna förvärvsarbeta.

För mer information, kontakta Sture Nordh tel 070-346 23 28 eller Kjell Rautio, välfärdsutredare på TCO, på tel 070-22 33 229.
Peter Bloch
Presschef TCO
mobil 070-255 13 37
08-782 9102