Föreningen Stockholms hemlösa

Rätt till bostad eller bostadsrätt?

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2010 08:59 CET

Nu är det valår igen, det är de år vi "bombarderas" av politiska vallöften i form av visioner. Partiers olika visioner om hur vårt samhälle ska styras och samtidigt hjälpa alla utsatta börjar nu mer och mer fylla upp tidningar och annan media på bästa reklamplats.
Fördummande och förljugen lobbyism verkar vara politikers främsta arbetsverktyg varje år det är dags för medborgarna att gå till valurnorna i ett samhälle där våra egna tankar, upplevelser, reflektioner och lösningar i det närmaste i deras ögon ses som rättshaveri.
Just i detta fall gäller det den förevigadefrågan om hemlöshet och den sedan länge totalhavererade bostadspolitik som förts och förs i framförallt våra större städer.
Stefan Nilsson (MP) har skrivit en debattartikel i Dagens samhälle och konstatera där att hemlöshet är ett bostadspolitiskt problen och att bostaden bör bli en mänsklig rättighet. Va? Vilken insikt, men den ger knappast honom något nobelpris. Då liknande utspel är ett av många populistiska valfjäsk och uttalande vi kommer fyllas med under det kommande året av i gott som alla valstugor.
Men jakten efter den relativa makten visar också en annan sida av våra politiker, nämligen en okunskap vad gäller "rätten till bostad".
Denna "rätt" har vi redan skrivit under på i allas våra mänskliga rättigheter.
Men då vi inte i närheten lever upp till allas våra mänskliga rättigheter kanske den överenskommelsen inte längre anses vara gällande och måste skrivas om. Då kan vi under tiden detta sker kanske hänvisa till vår egen grundlag (regeringsformen).
Där står bland annat i sista stycket: "Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till bostad och verka för social omsorg och trygghet". Om inte denna, vår egen grundlag som skall vara fundamentet i ett demokratiskt rättssamhälle efterlevs av våra politiker och tjänstemän. Vi behöver inte gå många meter ut från våra egna trygga hem, alltså vi som inte är hemlösa, för att dessa brott våra förtroendevalda står för, men inte behöver stå till svars för.
Det finns utöver detta vissa riktlinjer socialtjänsten har gällande "rätten till bostad". Enligt Socialtjänstens allmänna riktlinjer vad gäller bostad finns NÄMLIGEN 5 punkter som ska vara vägledande, och detta inte enbart för nyproduktioner av bostäder.
1.alla människor har rätt till en bostad med modern utrustning,
2.alla människor har rätt till en bostad som är väl underhållen,
3.alla människor, oberoende av ålder eller handikapp, har rätt till en bostad som fyller kraven på god tillgänglighet,
4.förbättringar i bostadsbeståndet bör inriktas så att de främjar ett jämlikt och integrerat boende och
5.kvaliteterna ska i den befintliga boendemiljön ska omhändertas varsamt.

Men som sagt, så verkar det som det ser ut i samhället idag inte finnas någon som helst vilja, varken politisk eller på tjästemannanivå att följa det redan inskrivna i vår grundlag eller socialtjänstens riktlinjer. Så istället har med några enkla pennstreck och mycket övergripande lobbyism våra politiker, tjänstemän och frivilligorganisationer kommit överens om en ynklig och mycket godtycklig "tak över huvudet garanti" som ännu en ickefungerande lösning på hemlösheten som alternativ till det redan ickefungerande.


Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa