Svenskt Näringsliv

Rätt till heltidsarbete slår mot jobben

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 14:57 CEST

Genomförs en lagstadgad rätt till heltidsarbete kommer många företag drabbas hårt. Och arbetslösheten ökar - särskilt i kvinnodominerade yrken.

Idag presenterade Svenskt Näringsliv och HUI en rapport om effekterna av en lagstadgad rät till heltidsarbete. Ett förslag som just nu ligger på utredningsstadiet men där regeringen "utlovat" förslag under våren. Förslag som kommer att drabba företag hårt, öka tröskeleffekter för "svaga" grupper" och tvärt emot vad regeringen avser öka arbetslösheten bland kvinnodominerade yrken.

Rapporten bifogas detta mail och för ytterligare kommentarer kan ni kontakta


Kent Brorsson, arbetsrättschef 08-533 430 58
Joakim Bogdanoff, kommunikationsstrateg, 08- 553 432 12


Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige"
beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla.
Se www.svensktnaringsliv.se