Sveriges Kommuner och Landsting

Rätt till vård utomlands

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 15:04 CEST

Alla som behöver det ska ha rätt till vård i andra EU-länder. Den ska ges på samma villkor som gäller i det egna landet, anser Sveriges Kommuner och Landsting. EU-kommissionen har nu ett förslag som syftar till att klargöra vad som gäller vid planerad vård i andra EU-länder. Sveriges Kommuner och Landsting är i stort sett positiv till förslaget.

-Idag kan de patienter som har pengar resa till ett annat EU-land, få behandling som de själva betalar och sedan får man utläggen betalda i efterhand. Men alla människor har inte möjligheter att ligga ute med kanske flera hundratusen kronor, säger Henrik Hammar, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting.

Om vården utomlands i förväg beslutas av hemlandstinget, blir kostnaden för patienten endast den vanliga patientavgiften.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att EU-kommissionens förslag när det gäller att tillåta förhandsbesked är alltför långtgående. I praktiken innebär det att patienter utan medicinsk bedömning i hemlandet kan åka till ett annat EU-land, få behandling och sedan i efterhand få ersättning för utläggen.

-Det här handlar om att vi vill värna en vård på lika villkor för hela befolkningen, säger Henrik Hammar.

-Naturligtvis ska man kunna få vård i ett annat EU-land, på samma sätt som i ett annat landsting, säger Henrik Hammar.

Som förslaget idag är utformat är det framför allt patienter som själva har möjlighet att ligga ute med pengar som får en stärkt ställning, anser SKL.

Läs hela yttrandet från styrelsen

För mer information: Utredare Ulrika Eriksson, avdelningen för vård och omsorg,
tfn: 08-452 77 33, mobil: 070-942 17 92, e-post: ulrika.eriksson@skl.se
Utredare Hasse Knutsson, avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 76 62, e-post: hasse.knutsson@skl.se
Avdelningschef Ellen Hyttsten, avdelningen vård och omsorg, tfn: 08-452 76 99,
mobil: 070-319 76 99, e-post: ellen.hyttsten@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01