Linköpings kommun

Rättat: Linköpings kommun och ÖFF i unik satsning på tjejfotbollen

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2013 11:02 CEST

Linköpings kommun satsar 1 miljon kronor på två år på att uppmuntra fler unga tjejer i Linköping att spela fotboll. Satsningen sker tillsammans med Östergötlands fotbollförbund inom ramen för en nyetablerad fond, Fotbollsfonden.

 – Linköping har ett framgångsrikt damfotbollslag, vi har en fantastisk ny fotbollsarena och vi har varit en del av ett mästerskap som blev en succé. Linköping är nog unikt i Europa om att ha byggt en helt ny arena för damfotbollens skull. Många talar om jämställdhet inom idrotten - vi agerar.
Nu flyttar vi fram positionerna ytterligare för tjejfotbollen i Linköping, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M).

 – Winning ground är konceptet som genomsyrade Dam-EM. Med Linköping Arena lever vi upp till det och nu vill vi fortsätta att bryta ny mark säger Paul Lindvall.

– Ungefär 2 000 tjejer spelar fotboll i Linköping. Vi har ambitionen att det ska bli flera och då spelar Fotbollsfonden en viktig roll. En annan framgångsfaktor är bra anläggningar, planer och hallar. Det har vi i Linköping, men det kan finnas luckor när det gäller träningsmöjligheter. Därför kommer vi att göra en översyn under hösten för att se hur planer och tider ska fördelas så rättvist som möjligt för alla, säger fritidsnämndens ordförande Johan Lundgren (C).

Fotbollsfonden är ett pilotprojekt som ÖFF genomför för att utveckla samarbetet med det regionala och lokala näringslivet. Både ÖFF och Linköpings kommun ser gärna att även andra, bland annat företag i Linköping liksom företag, organisationer och kommuner i regionen, ska vilja stötta fonden. 

– Inledningsvis är det Linköpings kommun som går in i detta, men vi tror och hoppas att engagemanget och intresset sprider sig, säger Carina Boberg (FP), kommunalråd med ansvar för bland annat idrott. Det känns mycket bra att fortsätta att stötta och utveckla tjejfotbollen. 

Fotbollsfonden kan finansiera olika projekt inom till exempel spelarrekrytering, spelarutbildning, ledarutbildning, integrationsprojekt, skolprojekt och ungdomsturneringar.

Projekten kan vara initierade av ÖFF eller av föreningar, men resurserna ska alltid användas på
föreningsnivå. Förbundet tittar också på olika former för fonden att genera direktstöd till föreningar genom exempelvis ”utvecklingscheckar”. Exakt hur är inte bestämt, men ska utvecklas i samråd med föreningarna.

Fotbollsfondsprojektet är redan igång och fondmedlen beräknas kunna börja användas med start till hösten. Projektperioden ska sedan pågå fram till hösten 2014 då en utvärdering genomförs av fonden och projektet.

– Vi är mycket tacksamma för det här startskottet och att det blir en invit till fler kommuner och företag att vara med och skapa goda förutsättningar för hela barn- och ungdomsfotbollen i länet. Vi har haft kontakt med andra aktörer och det finns ett intresse. Hittills är det dock enbart Linköpings kommun som bestämt sig för att delta, säger Sven-Inge Arnell, styrelseledamot i Östergötlands Fotbollförbund.

– Fotbollsfonden är så långt ifrån traditionell sponsring man kan komma. Det handlar om samhällsengagemang inom områden som både fotbollen och näringslivet arbetar med i form av ledarskap, rekrytering, integration och hälsa. Att Linköpings kommun väljer att investera i en
utvecklingsfond för att skapa ett arv efter ett mycket framgångsrikt värdskap av ett internationellt fotbollsevenemang är unikt i sitt sammanhang, säger Johan Thorén, projektledare för Fotbollsfonden.

 – Utöver ett startkapital på 500 000 kronor är vi beredda att möta upp med ytterligare 500 000 kronor under nästa år. Vi hoppas att vårt exempel medför att företag och organisationer också vill
bidra med resurser för att utveckla tjejfotbollen i Linköping, avslutar Paul
Lindvall

Uppskattningsvis spelar ungefär 2 000 Linköpingstjejer fotboll. I hela länet är det cirka 4 000. Linköping har cirka 25 stycken föreningar med dam- och flickfotboll och cirka 100 lag.


För ytterligare information kontakta kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M) telefon
0702-11 44 82, kommunalråd Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37, kultur- och fritidsnämndens ordförande Johan Lundgren (C), Sven-Inge Arnell, styrelseledamot i Östergötlands Fotbollförbund telefon 073-200 64 38 eller Johan Thorén, projektledare Fotbollsfonden, telefon 0708-33 61 71

_______________________________________________________________________________

Linköping har 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.