Coop

Rättegångens sista dag KF/SpmO - Coop sprider Konsumentverkets broschyr - begår lagbrott?

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 14:10 CEST

Bryter Coop Sverige mot marknadsföringslagen genom att sprida Konsument
verkets broschyr om ekologiska grönsaker i sina butiker?
Spannmålsodlarna AB vill förbjuda KF att i marknadsföring berätta att
ekologisk odling har vissa miljöfördelar. Coop sprider nu
Konsumentverkets broschyr som framhåller den stora miljönyttan med
ekologisk mat.

- Vi vill belysa det orimliga i att Coop Sverige eventuellt begår en
olaglig handling när vi bistår en svensk myndighet med att sprida dess
informationsbroschyr, säger Anna-Lena Högfeldt, marknadschef, Coop
Sverige.

Coop Sverige satsar på försäljning av ekologisk mat i enlighet med de
miljömål som Sveriges riksdag beslutat om. Spannmålsodlarna AB (SpmO)
har stämt KF för marknadsföring av ekologisk mat. I dag fredag, avslutas
huvudförhandlingarna med parternas slutplädering.

Konsumentverket, liksom riksdagen, regeringen och EU arbetar för att öka
det ekologiska jordbruket - för miljöns skull.

- Det vore helt orimligt om marknadsföringslagen skulle förbjuda
livsmedelskedjor att informera konsumenter om miljöfördelar med
ekologiskt lantbruk, säger Anna-Lena Högfeldt.

Konsumentverkets broschyr använder liknande budskap som dem SpmO vill
förbjuda KF att säga.

Där står bland annat att:

"Ekologiska grönsaker, ditt naturliga val om du vill:

* minska spridningen av kemiska bekämpningsmedel i naturen
* minska risken att grund- och ytvatten förorenas av kemikalier
* förbättra livsvillkoren för insekter, fåglar och vattenlevande
organismer
* minimera risken för bekämpningsmedel i maten"

[REMOVED GRAPHICS]


Ytterligare upplysningar
Anna-Lena Högfeldt, marknadsdirektör, Coop Sverige 08-743 16 62
Coop Sveriges presstjänst på 08-743 23 33