Geveko AB

Rättelse Av Felaktigt Redovisat Substansvärde

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 11:25 CET

I Gevekos delårsrapport för årets första nio månader, som publicerades den 26 oktober 2006, redovisades Gevekos substansvärde per 30 september 2006 till 231 kr per aktie. Vid kontroll har det visat sig att substansvärdet skall vara 222 kr per aktie.

Skillnaden består i en för lågt beräknad skattekostnad om 3,3 mkr, som positivt påverkat det bedömda marknadsvärdet av Gevekos Industrirörelse med cirka 37 mkr, vilket innebär cirka 9 kr per Geveko-aktie.

Geveko beklagar den felaktiga informationen.

Göteborg den 23 november 2006
AB GEVEKO (publ)
Hans Ljungkvist
VD och Koncernchef

För ytterligare information:
Hans Ljungkvist, VD och Koncernchef
Telefon 031-172945, Mobil 0705 371110

AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844
Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945
info@geveko.se www.geveko.se