Elekta AB

RÄTTELSE AV KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ELEKTA AB (publ)

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 10:02 CEST

Stockholm den 27 augusti 2007

Genom en kallelse som publicerades den 21 augusti inbjöds aktieägarna i Elekta AB (publ) till årsstämma tisdagen den 25 september 2007, kl 15.00, hos Polstjärnan Konferens, Sveavägen 77 i Stockholm.

I förslaget till beslut om incitamentsprogram, punkten 18 i dagordningen, har i texten under rubriken ”Styrelsens förslag till beslut om utgivande av personaloptioner enligt Planen” angivits att prestationsmålet som ska uppnås för att bestämma antalet aktier som är möjliga att förvärva med stöd av personaloption baserar sig på ”rörelsemarginalen under räkenskapsåret 2007/08”. Rätt lydelse ska vara ”rörelseresultat och försäljningstillväxt i lokal valuta under räkenskapsåret 2007/08”.

I övrigt gäller kallelsen oförändrad.

******


För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000 (mobil), e-mail: peter.ejemyr@elekta.com