Trimera AB

Rättelse av pressmeddelande 2006-01-22

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:02 CET

(Aktietorget: ROXI)

I pressmeddelandet från Roxi Stenhus Gruppen AB publicerat den 22 januari 2007 informerade Bolaget om att man breddat sin ägarbas genom att Kullberg & Spik Fondförvaltning AB förvärvat 600 000 aktier. Informationen var felaktig. Det var istället KSPI Kapitalförvaltning AB som förvärvade 600 000 aktier.

Trelleborg den 27 februari 2007

För mer information kontakta: Lars Bohlin VD, Roxi Stenhus Gruppen AB 0410-71 43 00 lars@roxistenhus.se

Roxi Stenhus har specialiserat sig på att bygga kundanpassade stenhus som inte är dyrare än trähus, vilket är unikt. Genom att använda ett flexibelt och effektivt byggnadssätt tillsammans med långvarig erfarenhet så kan Roxi Stenhus erbjuda avsevärt lägre priser än vad som tidigare varit möjligt inom stenhusproduktion. Roxi erbjuder även exklusiva specialritade stenhus. Roxi Stenhus målsättning är att under 2008 etablera sig som Sveriges ledande stenhusproducent. Roxi Stenhus Gruppen AB är sedan 2005 noterat på AktieTorget.