Socialstyrelsen

Rättelse beträffande datum! Tar kommunerna sitt ansvar för personer med psykiska funktionshinder?

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 17:29 CET

Länsstyrelserna och Socialstyrelsen har granskat om kommunerna följer
psykiatrireformens intentioner och hur de tar sitt ansvar för personer med
psykiska funktionshinder. En första rapport som berör kommunledningarnas
ansvar presenteras vid ett presseminarium den 11 december.

Vilket ansvar har kommunledningarna efter psykiatrireformen?
Hur ser utbyggnaden av det sociala stödet ut?
Tar kommunerna sitt ansvar för hälso- och sjukvården?
Samarbetar myndigheter, huvudmän och organisationer?
Vad fungerar bra - vad fungerar sämre?
Vad behöver kommunerna göra för att leva upp till psykiatrireformen?

Det är några frågor som kommer att belysas under seminariet.

Plats:
Socialstyrelsen, Rålambsvägen 3, Stockholm. Anmälan i receptionen som visar
till rätt lokal.
Tid:
Torsdagen den 11 december kl 13:00 - ca 14:30
Deltagare:
Åsa Börjesson, Socialstyrelsen, chef för socialtjänstavdelningen
Marianne Björklund, Socialstyrelsen, projektledare
AnnaLena Berndtsson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Docent Mikael Sandlund, Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten
Upplysningar: Socialstyrelsens mediegrupp, 08-555 530 05